Techniekdagen

Omschrijving
Geef een (korte) omschrijving van het project. Geef hier ook aan t.b.v. welke onderstaande pijler de  beschikbare middelen worden ingezet. In het kader van het bevorderen van de (zij)instroom van werknemers in de Techniek wil de sectortafel Techniek in 2022 – 2023 twee techniekdagen in Flevoland organiseren. Eén dag gericht op Almere en Lelystad en een dat gericht op de gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Urk. Als deze dagen succesvol zijn, is het de bedoeling ze jaarlijks te organiseren.

Tijdens deze techniekdagen kunnen jongeren, hun ouders, werkenden en werkzoekenden kennismaken met bedrijven, werkzaamheden, functies en opleidingen in de techniek.

De Techniekdagen leveren een bijdrage aan:

  • Versterken regionale projecten die succesvol zijn (lees: sectortafel en schakelteam)
  • Van werk naar werk trajecten
  • Actieplan dichterbij dan je denkt – korte termijn aanpak krapte

Doelgroep
Bij het bepalen van de doelgroep ga je uit van de doelstelling van het RWF, ‘een arbeidsmarkt waarin iedereen naar vermogen onbeperkt mee kan doen en niemand aan de kant staat’. (bijvoorbeeld: jongeren, 55+ers, alleenstaande moeders etc).

De techniekdagen richten zich op jongeren, hun ouders, werkenden en werkzoekenden. Zij kunnen 
kennismaken met bedrijven, werk en opleidingen in de techniek.

Wat wil je bereiken en wat levert dit concreet op voor de inwoners van Flevoland? 
Welke doelen en resultaten wil je bereiken. De doelen en resultaten SMART formuleren. Voor de uitwerking van de bijbehorende activiteiten wordt verwezen naar bijlage 1. De Techniekdagen moeten een bijdrage leveren aan het vergroten van (actuele) kennis over functies, beroepen, mogelijkheden en kansen in de techniek.

De te bereiken doelen verschillen per doelgroep:
Korte termijn doelen:

  • behoud van werknemers in de techniek doordat ze zich kunnen oriënteren op de techniek in de volle breedte en opleidingsmogelijkheden.
  • zijinstromers (mannen, vrouwen, statushouders, …) informeren en motiveren voor werk en opleidingen in de techniek.

Lange termijn doelen: 

  • in een vroeg stadium jongeren en hun ouders informeren over de mogelijkheden die de techniek in de volle breedte te bieden heeft. Zowel op het vlak van werk, opleiding en doorgroeimogelijkheden. 
Cookie-instellingen