"Als iedereen naar vermogen bijdraagt, overwinnen we de coronacrisis."Froukje de Jonge, voorzitter Regionaal Werkbedrijf Flevoland
David uit Armenië behaalde zijn praktijkverklaringBij Suplacon leerde hij de fijne kneepjes van plaatbewerken
"Wij willen andere ondernemers inspireren."Ruud Mons, Henderson Creative Living
"We zijn blij met René in ons team!" Johan Tjeertes, Logistiek Manager Axflow DC

Over Flevoland Werkt!

Het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) is een actiegericht samenwerkingsverband van werknemers- en werkgeversorganisaties, ROC, VSO en Praktijkonderwijs, UWV en gemeenten in de arbeidsmarktregio Flevoland, inclusief Zeewolde.

Onder de noemer ‘Flevoland Werkt!’ wordt vanuit gemeenschappelijke vertrekpunten en een gedeeld gevoel van urgentie een strategische agenda met heldere doelen uitgevoerd om een brede bijdrage te leveren aan de realisatie van de inclusieve arbeidsmarkt in Flevoland. Een arbeidsmarkt waarin iedereen naar vermogen onbeperkt mee kan doen en niemand aan de kant staat.  

De brede regionale samenwerking richt zich op de optimale inzet van elkaars invloed. Zodoende worden oplossingen voor de inclusieve arbeidsmarkt in Flevoland dichterbij gebracht.

De combinatie van optimaliseren en onderlinge afstemming van werk en projecten wordt ingezet om een ambitieuze strategische agenda uit te voeren. Alle inzet is daarbij vooral gericht op werkgevers en werknemers die gecoördineerde ondersteuning krijgen. Zo heeft het RWF het initiatief genomen de toegevoegde waarde te onderzoeken en het besluit genomen om onder de regie van het RWF het Leerwerkloket Flevoland (voorheen bekend als 'Servicepunt Leren en Werken Flevoland') in het leven te roepen.

De strategische agenda en de doelen

 

Participatiewet

De Participatiewet van 2015 levert een wezenlijke bijdrage voor de realisatie van de inclusieve arbeidsmarkt.. De gemeenten voeren deze wet uit en bieden daarbij ondersteuning aan iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft. In Flevoland gaat het in 2019 om 925 extra banen die moeten worden gerealiseerd. Daarvan moeten er 260 banen komen in de overheidssector en 665 bij bedrijven en organisaties. 

Voortgang

UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer elk kwartaal een regionale trendrapportage banenafspraak uit. Deze trendrapportage geeft een indicatie van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. 

Klik hier voor de trendrapportage Flevoland 2e kwartaal 2020

 

Cookie-instellingen