Participatiepenning 2018

Participatiepenning 2018

Sinds 2016 wordt op het Ondernemersgala van de stichting Flevopenningen de Participatiepenning uitgereikt aan de werkgever die zich in het voorgaande jaar het meest heeft onderscheiden in het kader van de banenafspraak. Gemeenten die participeren in Flevoland Werkt! en Zeewolde nomineren ieder jaar elk één werkgever voor de Participatiepenning.

De Participatiepenning is in het leven geroepen om ondernemers die zich inzetten voor passende banen voor mensen met een arbeidsbeperking in het zonnetje te zetten. Zij zijn daarmee een voorbeeld voor anderen en inspireren hen om ook de stap naar inclusief werkgeverschap te maken.  

Actieve rol

Het succes van de Participatiewet/Banenafspraak valt of staat met de betrokkenheid van het bedrijfsleven. De koppeling van het Flevopenningen Ondernemersgala aan het samenwerkingsverband Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) door middel van de Participatiepenning benadrukt het wederzijdse belang van overheid en bedrijfsleven en de actieve rol die beide partijen bij de uitvoering van de Participatiewet hebben.

De zes genomineerden 2018

De maatschappelijk betrokken bedrijven die zich in 2017 het meest onderscheiden hebben in het kader van de Participatiewet/Banenafspraak en genomineerd zijn voor de Participatiepenning 2018 zijn:  

  • Knipscheer Infrastructuur (Dronten);
  • Stichting De Basisz (Zeewolde); Lees meer
  • Huvee Meubelen (Noordoostpolder); Lees meer
  • De Nieuwe Bibliotheek (Almere); Lees meer
  • CameraNu (Urk);
  • Hajé Restaurants (Lelystad). Lees meer
Cookie-instellingen