Kabinet wil Participatiewet opnieuw opbouwen

Flevoland Werkt! 12-01-2024 569 keer bekeken 0 reacties

Het kabinet wil Participatiewet opnieuw opbouwen. Dit is nodig is om ruimte te maken voor de menselijke maat en te zorgen voor bestaanszekerheid voor iedereen, schrijft minister Carola Schouten (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer.


Een ander moet gebeuren binnen het programma Participatiewet in Balans. Het programma wil bijdragen aan de volgende doelen:
• Mensen hebben een zinvol leven, met en zonder betaald werk.
• Mensen zonder werk vinden makkelijk goed nieuw werk.
• Mensen hebben een vangnet als ze dat nodig hebben.

Het programmaplan bevat drie sporen:
• Het eerste spoor werkt aan een pakket van ruim twintig wetswijzigingen om gemeenten beter in staat te stellen ondersteuning te bieden op het terrein van inkomen, re-integratie en participatie.
• Het tweede spoor richt zich op de beleidsvoorbereiding voor een meer grondige herziening van de Participatiewet.
• In spoor 3 werkt het ministerie samen met onder meer VNG, Divosa en Sociaal Werk Nederland aan de cultuuromslag die nodig is om bij de uitvoering van de Participatiewet meer uit te gaan van vertrouwen en de menselijke maat. Bij de uitvoering zijn ook de SVB, Cedris en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) betrokken.
 

Cookie-instellingen