Succesvol Banenevent in Emmeloord op ‘Dag van de Duizend Voorbeelden’

29-03-2018 2556 keer bekeken 0 reacties

Tijdens 'De Dag van de 1000 Voorbeelden' organiseerden de WerkCorporatie uit Noordoostpolder en Urk en UWV een drukbezocht banenevent in Emmeloord.

Op 29 maart was het de landelijke ‘Dag van de Duizend Voorbeelden’. Deze werd georganiseerd door werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland. Met evenementen in het hele land werden inclusieve werkgevers in het zonnetje gezet om zo te laten zien wat inclusief werkgeverschap oplevert. Door heel Flevoland ontvingen werkgevers van hun accountmanager bij UWV of gemeente een extra beloning voor hun inzet om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in hun personeelsbestand. Het bieden van arbeidsplaatsen aan mensen met een arbeidsbeperking is onderdeel de Banenafspraak en inmiddels bij veel bedrijven en overheidsinstellingen vanzelfsprekend.  Werkgevers kregen een presentje bestaande uit tweel koffiemokken. Daarmee werden zijn aangemoedigd om een kop koffie te gaan drinken met een collega en deze te enthousiasmeren voor een rol in de Banenafspraak. Klik hier voor een collage van de bezochte werkgevers.

 

Foto: Voorbeeldwerkgever Jan Huvee van Huvee Meubels (rechts) ontving uit handen van wethouder Hans Wijnants twee krijtmokken met bedrukking in een geschenkdoos. Hij wordt hiermee aangemoedigd om een kop koffie te gaan drinken met een collega en deze te enthousiasmeren voor een rol in de Banenafspraak.

 

Estafette

Het banenevent was de derde in de Flevoland Werkt! estafette die afgelopen september in Lelystad begon. Almere nam het stokje over en organiseerde in november een banenevent. Nu viel de beurt aan WerkCorporatie Noordoostpolder en Urk. Het banenevent vond plaats in ’t Voorhuys in Emmeloord en trok tegen de dertig bedrijven en instellingen uit Noordoostpolder en Urk, die zich met een stand presenteerden aan werkzoekenden in zijn algemeenheid en in het bijzonder aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die in het kader van de Banenafspraak aan werk worden geholpen.

 

Uitstekende prestaties

Tijdens het event werd het belang van de ‘De dag van de Duizend Voorbeelden’ benadrukt. Daarmee werd stilgestaan bij de uitstekende prestaties die werkgevers in de Noordoostpolder leveren om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. 

Onder de aanwezigen was ook Jan Huvee uit Emmeloord die met zijn bedrijf Huvee Meubels is genomineerd voor de Participatiepenning. Met deze onderscheiding vestigt Flevoland Werkt! de aandacht op nut en noodzaak van de inclusieve arbeidsmarkt, waarin Iedereen met arbeidsvermogen in staat moet worden gesteld om mee te doen.  De Participatiepenning wordt op 13 april tijdens het ondernemersgala van de Stichting Flevopenningen in Zeewolde uitgereikt.

 

Flevoland op schema

Onder de noemer  ‘Flevoland Werkt!’ werkt het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) aan de inclusieve arbeidsmarkt. In het  samenwerkingsverband RWF hebben de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk, werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland, de vakbonden FNV en CNV en UWV de handen ineengeslagen om de doelen voortvloeiend uit de banenafspraak te realiseren. Landelijk moeten er in 2026 100.000 extra banen bij het bedrijfsleven bijkomen en 25.000 bij de overheid. Voor Flevoland betekent dit 845 extra banen in 2018, waarvan 555 bij het bedrijfsleven en 290 bij de overheid.

Volgens de laatste cijfers, die van het derde kwartaal 2017, ligt Flevoland goed op schema om de doelstelling te behalen.

 

Info voor raadsleden

“We moeten ons allemaal blijven inzetten om de mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen”, zegt RWF-netwerkmanager Stephan van Iperen. “Om die reden heeft Flevoland Werkt! speciaal voor alle nieuw gekozen Flevolandse raadsleden een informatiepakket samengesteld, dat op ‘De Dag van de Duizend Voorbeelden’ aan de raadsgriffies van de in RWF samenwerkende gemeenten is verspreid.” De pakketten bevatten informatie over Flevoland Werkt!, nut en noodzaak van de Banenafspraak, de genomineerden voor de Participatiepenning, achtergronden, ‘facts & figures’, etc. 

 

Foto: de wethouders Hennie Boogaards (rechts) van Noordoostpolder en Freek Brouwer (links) van Urk overhandigen informatiepakketten voor nieuwe gemeenteraadsleden aan hun griffiers Rick Verhoeff en Robert Wassink.

 

Dronten neemt stokje over 

De gemeente Dronten heeft het estafettestokje van het Flevoland Werkt! Banenevent overgenomen en zal op 14 juni het banenevenement op een nog nader te bepalen locatie voortzetten. Klik hier voor meer info

 

 

 

 

0  reacties

Cookie-instellingen