Vacatures in de zorg moeilijk in te vullen

15-03-2018 649 keer bekeken 0 reacties

In februari is het aantal WW-uitkeringen in de regio Flevoland licht gedaald. In vergelijking met eind januari zijn er in Flevoland 146 WW-uitkeringen minder verstrekt. Werkgevers in de zorgsector hebben moeite om vacatures te vervullen.

Dat geldt onder andere voor vacatures voor verzorgende IG, verpleegkundige mbo-4 en gespecialiseerd verpleegkundigen hbo. Werkgevers vestigen in de Week van Zorg en Welzijn, 12 t/m 17 maart, via een landelijk campagne aandacht op de sector. UWV heeft tegelijkertijd twee factsheets over de zorgsector uitgebracht.

Opnieuw daling WW-uitkeringen in Flevoland

In februari daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland licht met 146 (1,6%). Deze daling is gelijk aan de landelijke daling (1,6%). De grootste dalingen van het aantal WW-uitkeringen kwamen voor rekening van de sectoren Gezondheidszorg, Welzijn en cultuur (3,7%), Bouwnijverheid (3,2%) en Horeca (2,6%). Eind februari 2018 verstrekte UWV 8.846 WW-uitkeringen in Flevoland. De landelijke daling van 86.225 WW-uitkeringen (20,7%) is in vergelijking met februari 2017, sterker dan de daling van 2.112 uitkeringen (-19,3%) in Flevoland. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in februari 2018 in Flevoland met 4,1% iets hoger dan het landelijke WW-percentage van 3,7%. Een jaar geleden bedroeg het percentage voor Flevoland nog 5,0%.

In februari 2018 gaan er in Flevoland 700 WW-uitkeringen naar mensen die werk zoeken in een zorg en welzijn beroep. De daling van het aantal WW-uitkeringen uit de beroepsgroep zorg en welzijn is in Flevoland sterker dan het totaal aantal WW-uitkeringen (22% versus 19%).

Moeilijk vervulbare vacatures in de zorg

Als het aanbod van werkzoekenden afneemt, terwijl de vraag naar personeel stijgt, ontstaat er krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers moeten daardoor meer moeite doen om hun vacatures in te vullen. In Flevoland is de arbeidsmarkt voor onder andere verzorgenden IG, verpleegkundigen (mbo) en gespecialiseerd (hbo) verpleegkundigen (zeer) krap. Omdat ook de omliggende regio’s te maken hebben met krapte zal het werven van personeel daar evenmin leiden tot een makkelijkere vacaturevervulling.

Aantal vacatures in kinderopvang neemt toe

Door de stijgende vraag naar personeel in Flevoland nemen de kansen in de kinderopvang toe. Twee jaar geleden was er een overschot aan kinderopvangmedewerkers, nu zijn er signalen dat  vacatures moeilijker door werkgevers kunnen worden ingevuld. Aanvullend stellen werkgevers aan nieuwe personeelsleden hogere kwaliteitseisen ten aanzien van diploma’s, ervaring en taalvaardigheid.

Scholing in de zorgsector

Werkgevers vestigen in de Week van Zorg en Welzijn, 12 t/m 17 maart, via een landelijk campagne aandacht op de sector. UWV brengt tegelijkertijd de factsheet Zorg en de factsheet Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang uit. Behalve sectorontwikkelingen komen daarin ook mogelijke oplossingen om het tekort aan personeel te verminderen aan de orde. Één daarvan is scholing.

Zowelwerk heeft op zaterdag 10 maart in het Stadhuis van Lelystad een informatiemarkt over het brede zorg- en welzijnaanbod in Lelystad georganiseerd in het kader van de week van zorg en welzijn. Voor geinteressserden was het mogelijk om door middel van speeddates met de dertig aanwezige organisaties in gesprek gaan over de mogelijkheden voor een loopbaan in zorg en welzijn. Daarnaast is er eind januari 2018 een eerste lichting van 13 kandidaten uit Almere met een WW of WWB-uitkering begonnen met de opleiding verzorgende IG  bij het MBO College Almere. Dit werk/leertraject  is het resultaat van een samenwerking tussen Zorggroep Almere, ROC van Flevoland, UWV en de gemeente Almere. Hiermee vinden deze kandidaten via de opleiding verzorgende IG gegarandeerd een baan in de zorgsector.

Bron: UWV

Cookie-instellingen