Flevoland: WW-uitkeringen dalen, vacatures moeilijk vervulbaar

19-01-2018 1661 keer bekeken 0 reacties

​​​​​​​In 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland. Het aantal WW-uitkeringen in Flevoland beweegt mee met de landelijke trend en daalt nog steeds licht. Ook de vacaturemarkt ontwikkelde zich positief.

Als de werkloosheid daalt en het aantal vacatures toeneemt, kunnen werkgevers vacatures minder makkelijk vervullen. In de regio worden verschillende acties ondernomen, zoals de (om)scholing van werkzoekenden voor de zorg en de schildersbranche.

Eind december 2017 verstrekte UWV 8.951 WW-uitkeringen in de Flevoland. Hierdoor kwam het aantal WW-uitkeringen onder de negenduizend uit. In vergelijking met december 2016 is er sprake van een daling van 2.017 uitkeringen (-18,4%). De landelijke daling van het aantal WW-uitkeringen (-19,9%) was het afgelopen jaar sterker dan de daling van het aantal uitkeringen in Flevoland. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, was in december 2017 met 4,1% in Flevoland ongunstiger dan dat voor Nederland als geheel (3,7%).

Daling WW-uitkeringen

Bijna de helft van de daling van de WW-uitkeringen in Flevoland komt voor rekening van de sectoren onderwijs en zorg & welzijn. De procentuele daling van de WW-uitkeringen is op jaarbasis het sterkst in de sector bouwnijverheid (-41,3%). De veranderingen op de arbeidsmarkt passen bij de beleidsaanpassing ten aanzien van zorg & welzijn, bij de gunstige effecten van de economische ontwikkeling bij tal van andere sectoren en het huidige consumentengedrag.

Meer vacatures op laag beroepsniveau

Ramingen van UWV over de ontwikkeling van de vacaturemarkt tot en met het derde kwartaal van 2017, laten met een groei van 17% ten opzichte van dezelfde periode in 2016 in Flevoland, een iets sterkere groei van het aantal vacatures zien dan landelijk (15%). Vooral op laag beroepsniveau is het aantal vacatures in de regio toegenomen. Voor bijna de helft van de ruim 15.000 ontstane vacatures zoeken werkgevers mensen op dit beroepsniveau. Het gaat daarbij vooral om vacatures in de beroepsgroepen transport & logistiek, techniek, dienstverlening of commercie.

Krappe arbeidsmarkt sectoren zorg & welzijn en bouwnijverheid

De daling van het aantal beschikbare werkzoekenden met een WW-uitkering en meer vacatures kunnen ertoe leiden dat werkgevers meer moeite moeten doen om hun vacatures te vervullen. In Flevoland krijgt de regionale arbeidsmarkt in het derde kwartaal van 2017 de typering ‘gemiddeld’. De vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten is dan op globaal niveau in evenwicht. Uit recent landelijk onderzoek van UWV naar de werving voor moeilijk vervulbare vacatures komt naar voren dat vooral werkgevers in de sectoren zorg & welzijn en bouwnijverheid schaarste en de aantrekkende arbeidsmarkt als redenen noemen waarom zij vacatures moeilijk kunnen vervullen. In Flevoland zijn de beroepsgroepen met een ‘krappe’ arbeidsmarkt in het derde kwartaal van 2017 zorg & welzijn, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, artsen en verpleegkundigen (mbo). Bouwberoepen met een krappe arbeidsmarkt in de regio zijn onder andere timmerlieden, machinemonteurs en loodgieters & pijpfitters. Ook in andere beroepsgroepen zijn er deelmarkten met tekorten zoals ICT’ers, hooggekwalificeerd economisch-administratief personeel, juristen, sommige typen horecapersoneel, hoveniers en vrachtwagenchauffeurs. Volgens het hiervoor genoemde UWV-onderzoek slaagt ruim twee derde van de werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures er uiteindelijk wel in hun vacatures te vervullen.

Regionale initiatieven

In Flevoland lopen diverse projecten in de zorg waarbij werkgevers zorgdragen voor de omscholing van werkzoekenden met een zorgachtergrond van mbo niveau 2 naar niveau 3. Verder loopt er een project in samenwerking met Randstad Uitzendbureau waarbij zij-instromers met behulp van een kort opleidingstraject worden opgeleid tot schilder in de vastgoedsector. Na het succesvol afronden van dit traject wordt minimaal een contract voor zes maanden afgegeven.

Krapte houdt aan

Een derde van de werkgevers verwacht dat in de nabije toekomst het vervullen van vacatures moeilijker tot veel moeilijker wordt. Met name bij werkgevers in de sectoren bouwnijverheid en vervoer & opslag leeft die verwachting. Om vacatures toch te vervullen beschikken zij over verschillende alternatieven. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld zelf de opleiding (om- en bijscholing) van kandidaten ter hand nemen of nieuwe doelgroepen aanboren. De start van de regionale projecten in de zorg en schildersbranche zijn hier voorbeelden van.

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland - de cijfers.

 

0  reacties

Cookie-instellingen