Daling WW-uitkeringen zet door in Flevoland

19-10-2017 1430 keer bekeken 0 reacties

In september 2017 zette de daling van het aantal WW-uitkeringen in de regio Flevoland verder door. Ten opzichte van vorig jaar is de regionale daling van het aantal uitkeringen gematigder dan de landelijke daling.

De regionale arbeidsmarktanalyse ‘Regio in Beeld’ van UWV toont welke werkzoekenden het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt,  zoals laagopgeleiden en 55-plussers. In de regio Flevoland wordt ongeveer 36% van de WW-uitkeringen verstrekt aan laagopgeleiden.

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Flevoland bedroeg in september 2017 9.400 uitkeringen. In augustus 2017 waren dat 9.683 uitkeringen en in september 2016  11.179 uitkeringen. Nederland als geheel telde in september 2017 350.810 WW-uitkeringen. Dat is 3,1% minder uitkeringen dan in augustus 2017 en 17,3% minder uitkeringen dan in september 2016. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is met 4,3% in Flevoland minder gunstig dan voor geheel Nederland (3,9%).

Daling WW-uitkeringen Flevoland minder sterk dan landelijk

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Flevoland daalde in september 2017 met 2,9% (-283). Sectoren die de grootste bijdrage leverden aan de regionale daling van het aantal uitkeringen zijn bouwnijverheid en vervoer & opslag. In vergelijking met september 2016 is er sprake van een daling van 15,9% (-1.779) uitkeringen op jaarbasis. De regionale daling van het aantal WW-uitkeringen is met 2,9 % ten opzichte van augustus 2017 minder sterk dan de landelijke daling (-3,1%).

Groepen met een moeilijke arbeidsmarktpositie

Deze week heeft UWV een uitgebreide arbeidsmarktanalyse voor de regio gepubliceerd. In de ‘Regio in beeld 2017’ (zie infographic hieronder) komen verwachtingen voor de arbeidsmarkt aan de orde, maar ook de problemen, knelpunten en kansen.  Met name laagopgeleiden, mensen met een arbeidsbeperking, 55-plussers en werkzoekenden met een beroep waar weinig vraag naar is hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Regio in Beeld geeft zicht op de kansen van deze werkzoekenden.

In de regio Flevoland werd in september 2017 ruim een derde (35,6%) van de WW-uitkeringen in Flevoland verstrekt aan werkzoekenden met een laag beroepsniveau (3.174). Laagopgeleid economisch en administratief personeel is een voorbeeld van een groep werkzoekenden die relatief meer concurrentie op de arbeidsmarkt ervaart dan bijvoorbeeld werkzoekenden uit de technische en transport & logistiek sector op hetzelfde beroepsniveau. In de sectoren waar werk verdwijnt is het goed om na te denken over  alternatieven. UWV heeft voor deze sectoren een aantal publicaties over overstapberoepen opgesteld.

0  reacties

Cookie-instellingen