VNO-NCW: ‘Quotum banenafspraak overheidswerkgevers zwaktebod’

10-09-2017 3559 keer bekeken 0 reacties

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het een zwaktebod dat het kabinet met een quotumregeling het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid wil vergroten. Dat brengt een inclusieve arbeidsmarkt geen stap dichterbij.

Het kabinet moet zich juist inzetten om de knelpunten weg te nemen die werkgevers – zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven - ondervinden bij het invullen van de Banenafspraak, aldus de ondernemingsorganisaties. Zij hebben deze knelpunten eerder al op een rij gezet in een 10 puntenplan.

Ruimschoots gehaald

Anders dan het bedrijfsleven is de overheid als werkgever er niet in geslaagd de tussentijdse doelstelling van de Banenafspraak te halen. De teller is in 2016 blijven steken op ruim 3.500 banen, waar het er 6.500 hadden moeten zijn. Een quotum is echter niet de oplossing, vinden de ondernemingsorganisaties. De aandacht moet uitgaan naar het oplossen van de problemen die er zijn in de uitvoering van de afspraak. Het bedrijfsleven mag tot dusver de doelstelling ruimschoots hebben gehaald, ook daar ondervinden werkgevers hinder van bureaucratie, het feit dat te weinig kandidaten goed in beeld zijn en dat regelingen niet eenduidig worden toegepast.

Inbesteden

VNO-NCW en MKB-Nederland waarschuwen dat de quotumregeling voor overheidswerkgevers er niet toe mag leiden dat zij meer werk gaan inbesteden. De overheid heeft weliswaar weinig banen aan de onderkant, maar door inbesteding wordt niet méér werk voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd. Dan zou alleen met werkgelegenheid worden geschoven. Het zou volstrekt de verkeerde beweging zijn als hierdoor mensen bij private werkgevers hun baan verliezen, aldus de ondernemingsorganisaties.

0  reacties

Cookie-instellingen