‘Banen voor de banenafspraak blijken een goed verdienmodel’

11-08-2017 3797 keer bekeken 0 reacties

Hoe creëer je mogelijkheden om aan de banenafspraak te voldoen? Reclassering Nederland riep de hulp in van functieanalisten van UWV, met financieel gunstig resultaat.


Artikel uit NLWERKT - zomer 2017 -  Magazine voor UWV voor werkgevers

De Participatiewet en de banenafspraak: ze gelden voor alle werkgevers in Nederland, dus ook voor een zelfstandige stichting als Reclassering Nederland. De 30 à 35 banen die deze organisatie moet scheppen, vallen onder de in totaal 25.000 waar de overheid voor moet zorgen. Reclassering Nederland is namelijk een zogenaamde G3-instelling, die gelieerd is aan de overheid en die de overheid ook als grootste klant heeft.

‘Los daarvan vinden we zelf ook dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans moeten krijgen.’ Dat zegt Hans Nonnekes, beleidsmedewerker Personeel en Organisatie bij Reclassering Nederland. ‘Verder wilden wij ons voorbereiden op de mogelijke invoering van de Quotumwet. Als je dan niet aan het quotum van de banenafspraak kunt voldoen, moet je aan de hand van functieanalyses duidelijk kunnen maken waarom je dat niet kunt. Anders krijg je 5.000 euro boete voor elke niet ingevulde baan. Bij ons zijn de meeste werknemers mbo- en hbo-plus geschoold, en op het hoofdkantoor voornamelijk hbo of universitair. De doelgroep waar de banenafspraak het meest op georiënteerd is, is laagopgeleid. Wij hebben inmiddels voor hen vier banen gecreëerd. Zij doen eenvoudige, repetitieve werkzaamheden, zoals scannen en archiveren. We wilden vaststellen hoevéél van die banen bij ons mogelijk zijn.’


Reclassering Nederland
Reclassering Nederland telt een kleine tweeduizend me­dewerkers, verdeeld over vijf regio’s en het hoofdkan­toor in Utrecht. De groot­ste klant is het Ministerie van Justitie. In ons land is de gemeente verantwoor­delijk voor de nazorg van die groep cliënten. Reclas­sering Nederland begeleidt alleen mensen die welis­waar een misdrijf gepleegd hebben, maar daar geen ge­vangenisstraf voor hebben gekregen. Bij hen gaat het in de meeste gevallen om een taakstraf.


Werkzaamheden losweken
En dus ging Hans naar UWV. Maar daar raakte hij aanvankelijk behoorlijk teleurgesteld. ‘Ik hoopte dat UWV alle informatie paraat zou hebben’, zegt Hans. ‘Wat wordt er van een werkgever verwacht? Hoe ondersteunt UWV ons? Maar ik kreeg het gevoel dat ik van het kastje naar de muur werd gestuurd. Dat heb ik kenbaar gemaakt, onder meer bij mijn contactpersoon bij het WerkgeversServicepunt in Utrecht. Die trok zich mijn kritiek aan. En vanaf dat moment liep alles als een trein.’
Een team analisten van UWV bezocht vorig jaar juli een regionale vestiging van Reclassering Nederland voor een zogenaamde ‘inclusieve analyse’. Ze analyseerden de functies binnen de organisatie om tot een advies te komen, wat een model voor de andere regio’s moest opleveren. Op iedere afdeling spraken de analisten met een leidinggevende en een medewerker. ‘De functieanalyse van UWV heeft ons handvatten gegeven om te bepalen welke elementaire werkzaamheden we kunnen ‘losweken’ van bestaande functies en overlaten aan de doelgroep’, zegt Hans. ‘We hebben twee functies geschapen die we nog niet in ons functiegebouw hadden: assistent en medewerker, in de laagste loonschalen.

Dankzij UWV, zeg ik nog maar een keer, met wie het aanvankelijk dus stroef liep. Maar daarna is alles 180 graden gedraaid en liep het juist perfect. Overigens hebben wij, vooruitlopend op de analyse van UWV, al twee jaar terug kandidaten uit de doelgroep aangesteld. De analyse bevestigt de juistheid van onze keuze voor deze kandidaten.’

Vaste baan
Reclassering Nederland heeft, naast de vier banen voor lager opgeleiden, nog eens vijf mensen in dienst die onder de banenafspraak vallen, onder wie Angie Treebusch (zie foto) en een hbo-plusser met een fysieke beperking. In Den Haag en Rotterdam krijgen twee lager opgeleide medewerkers uit de doelgroep binnenkort een vast contract. ‘Die zijn dan ook al twee jaar in dienst’, zegt Hans. ‘We willen een duurzame werkgever zijn, en niet één die mensen na hun tweejarig contract aan de kant zet.’

Overigens zijn de nieuw gecreëerde banen voor Reclassering Nederland zelf ook gunstig, zegt Hans tot slot. ‘Doordat zij binnenkomende stukken scannen en archiveren, kunnen andere medewerkers twee of zelfs drie intakes méér per week doen. Het is een duidelijk verdienmodel, want we zijn nu nog beter in staat om de productieafspraken met onze opdrachtgevers na te komen.’

0  reacties

Cookie-instellingen