Basisscholen werken samen met UWV

27-06-2017 2409 keer bekeken 0 reacties

Stichting Codenz (PC-basisscholen Dronten en Zeewolde) en UWV hebben hun samenwerking om mensen in het kader van de Banenafspraak aan werk te helpen bekrachtigd met een overeenkomst.

Op 27 juni tekenden de voorzitter van het college van Bestuur van Stichting Codenz, Durk de Boer, en Regiomanager van UWV WERKbedrijf Flevoland, Hannie van Loon, in het bijzijn van alle directeuren van de PC-basisscholen uit Dronten en Zeewolde de samenwerkingsovereenkomst.

 

Stichting Codenz vormt het bestuur over negen protestants-christelijke basisscholen in Dronten en Zeewolde. Deze stichting heeft zich als doel gesteld om op elke school iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Begin dit jaar zijn er 3 mensen met een Wajong uitkering bij Codenz gestart en zij hebben inmiddels een arbeidscontract gekregen. Nu komen er op diverse andere basisscholen opnieuw vacatures.

 

Bemiddeling

UWV zorgt voor het bemiddelen van de kandidaten. In totaal zal het de komende periode om zo’n 5 vacatures gaan. Bijzonder is dat Stichting Codenz zelf interne jobcoaches heeft ingezet om de nieuwe medewerkers te begeleiden. Dat zijn leerkrachten die ervaring hebben met het coachen en ondersteunen. Zij hebben een training gehad en worden nu ingezet als interne jobcoach voor het begeleiden van deze nieuwe medewerkers.

 

Inclusieve Arbeidsorganisatie

UWV heeft een onderzoek gedaan op diverse basisscholen. Het onderzoek richtte zich op het in beeld brengen van taken welke geschikt zijn voor mensen met een (lichte) arbeidsbeperking. Deze nieuwe functies ontlasten de leerkrachten van bepaald werk en haalt zo op die manier ook ‘de druk van de klas’. De directeur hoeft niet meer zelf de ballen van het dak te halen en de telefoon op te nemen. De gecreëerde functies zijn conciërge/facilitair medewerker.

Stichting Codenz benadrukt dat zij een inclusieve arbeidsorganisatie zijn. Dat betekent dat ze niemand uitsluiten en ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een betaalde baan willen bieden.

 

Voorbeeldfunctie

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk bij een gewone werkgever aan de slag. In het sociaal akkoord - de Banenafspraak - is afgesproken dat het primair onderwijs binnen tien jaar 4.020 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking creëert. Om in 2023 aan de taakstelling te voldoen, moet elk schoolbestuur zorgen voor 3,4% van de huidige formatie extra, ofwel ongeveer één arbeidsplaats per 29 fte.

 

 

 

0  reacties

Cookie-instellingen