Banenafspraak: werkgeversorganisaties presenteren tienpuntenplan

08-05-2017 1371 keer bekeken 0 reacties

Op basis van praktijkervaringen van ondernemers met het realiseren van de Banenafspraak hebben MKB Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland een tienpuntenplan opgesteld dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.

De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland hebben zich voor hun 10 puntenplan gebaseerd op de praktijkervaringen van ondernemers in de zogeheten Banenafspraak. Hierbij wordt invulling gegeven aan 100.000 extra banen bij het bedrijfsleven voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Eind 2015 stond de teller op 15.600 banen. Aart van der Gaag, die de uitvoering van de Banenafspraak namens de organisaties aanjaagt, noemt het 'een klein wonder’ dat er al zo veel mensen aan de slag konden in het bedrijfsleven. Hij pleit ervoor dat overheidsregelingen worden gestroomlijnd. 

Foto: Aanjager Aart van der Gaag.

Jongeren dreigen buiten de boot te vallen
In het tienpuntenplan wordt verder extra aandacht gevraagd voor jongeren. Nu is het soms voor gemeentes namelijk ‘niet lonend’ om hen aan de slag te helpen. Ze hebben vaak immers nog geen recht op een uitkering. Hierdoor belanden zij na afloop van bijvoorbeeld het speciaal onderwijs ‘thuis op de bank’.

Juist voor deze groep is een baan belangrijk om een goede start te kunnen maken in de samenleving. Ondernemers willen dat graag bieden, maar daar is een sluitende aanpak tussen school en arbeidsmarkt voor nodig. Ook moeten de jongeren in aanmerking komen voor hetzelfde ondersteuningspakket vanuit de gemeente.

“Ook groepen die nu net buiten de Banenafspraak vallen kunnen door ondernemers aan een baan worden geholpen als zij in aanmerking komen voor deze ondersteunende middelen,” aldus Van der Gaag.

Achtergronden
Doel van de Banenafspraak is tot 2026 100.000 extra banen in het bedrijfsleven (en 25.000 bij de overheid) voor mensen met een arbeidsbeperking. In 2015 realiseerden ondernemers hiervan al 15.600 banen. De cijfers over 2016 volgen deze zomer, maar de verwachting is dat het target van het bedrijfsleven wederom ruim wordt gehaald. Lees hier het Tienpuntenplan.

0  reacties

Cookie-instellingen