Aantal Banenafspraak banen ook in 4e kwartaal gestegen

08-05-2017 716 keer bekeken 0 reacties

In onze regio is het totaal aantal reguliere banenĀ in het 4e kwartaal 2016 opnieuw gestegen, nu met in totaal 36 banen. Dat brengt de voortgang ten opzichte van de nulmeting op 421 banenafspraak banen.

Het UWV heeft de Regionale Trendrapportage Banenafspraak 4e kwartaal 2016 gepubliceerd. De trendrapportage (zie bijlage) laat zien dat eind 2016 ten opzichte van de nulmeting (eind 2012) er landelijk 22.847 extra banenafspraak banen werden vervuld. De landelijke doelstelling voor eind 2016 was 20.500 extra banen. Op basis van deze indicatieve cijfers lijkt het er op dat de landelijke doelstellingen (markt- en overheid) zijn gerealiseerd. Of dat ook daadwerkelijk het geval is, zal blijken uit de formele jaarmeting die door het ministerie van SZW wordt gepubliceerd. Dat is naar verwachting voor de zomer. De trendrapportage schetst slechts een indicatie van de voortgang in de regio gedurende het jaar en is geen officiële tussenstand.

In onze regio is het totaal aantal reguliere banen in het 4e kwartaal 2016 opnieuw gestegen, nu met in totaal 36 banen. Dat brengt de voortgang ten opzichte van de nulmeting op 421 banenafspraak banen.

Als we daar de groei van het aantal banen via uitzendcontract en detachering sinds de nulmeting bij optellen dan komt het totaal voor de arbeidsmarktregio Flevoland uit op 472 banen. Indien uit de formele jaarmeting blijkt dat dit aantal ook het definitieve eindcijfer van 2016 wordt, dan heeft de arbeidsregio Flevoland de opgave/doelstelling van 400 banenafspraak banen met 72 banen overtroffen! Dat is een mooi resultaat dankzij de Flevolandse werkgevers, die samen met professionals van/namens  gemeenten en UWV uitstekend hebben gepresteerd. In dit verband is van belang te benadrukken, dat de gerealiseerde aantallen niet statisch zijn. De in-, door- en uitstroom van doelgroepers bij werkgevers is immers een dynamisch proces. Evenals bij andere werknemers lopen tijdelijke contracten af, blijkt werk uiteindelijk toch niet passend en worden uitzend- en detacheringscontracten niet verlengd. Praktisch betekent dit dat er dikwijls veel meer matches nodig zijn om de aantallen zoals op de peildatum worden vastgesteld te realiseren. Het 4e kwartaalresultaat biedt een gunstige uitgangspositie voor 2017. Dit jaar is de opgave om 644 extra banen te creëren. Werkgevers, gemeenten en UWV zullen daarbij intensief moeten blijven samenwerken en nieuwe kansen en mogelijkheden moeten blijven benutten om de noodzakelijk nieuwe banen te creëren. Voor de arbeidsregio Flevoland ziet de opgave voor de komende jaren er als volgt uit:          

 

0  reacties

Cookie-instellingen