Wet aangenomen voor beschut werk en praktijkroute arbeidsgehandicapten

12-12-2016 1173 keer bekeken 0 reacties

Gemeenten moeten vanaf 2017 beschut werk aanbieden aan mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen functioneren. Mensen bij wie op de werkplek is vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, worden via de Praktijkroute opgenomen in het doelgroepenregister.

Om de toegang tot het doelgroepregister en het plaatsen op een baan te versnellen, wordt de Praktijkroute ingevoerd. Nu uit onderzoek blijkt dat de loonwaardemeting op de werkplek ook een goede manier is om vast te stellen of iemand tot de doelgroep van de banenafspraak behoort, wordt dit bij wet geregeld. Nieuw in het wetsvoorstel is dat mensen straks zelf een advies voor beschut werk kunnen aanvragen.

Lees hier het aangenomen wetsvoorstel

Het wetsvoorstel maakt het eenvoudiger om vast te stellen of iemand tot de doelgroep van de banenafspraak hoort. Dit gebeurt door op de werkplek zelf te bekijken of iemand vanwege zijn of haar beperkingen niet in staat is het wettelijk minimum loon te verdienen. Vanuit gemeenten en werkgevers is aangedrongen op deze zogenoemde Praktijkroute, die zij als minder bureaucratisch en minder omslachtig ervaren.

 

 

 

0  reacties

Cookie-instellingen