Best practice: PrO Almere en Yanmar Europe BV samen aan de slag

10-11-2016 8046 keer bekeken 0 reacties

Op woensdag 2 november brachten bestuurders van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) een bezoek aan de onderwijsinstelling PrO Almere en het dieselmotorenbedrijf Yanmar Europe BV. Deze organisaties hebben in Flevoland een gezicht gegeven aan de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Een initiatief dat voor alle deelnemers winst oplevert.

Jongeren uit het Praktijkonderwijs (PrO) bepalen voor een aanzienlijk deel de instroom in het doelgroepenregister (zie kader) en verdienen dan ook de aandacht van het RWF. PrO Almere is een van de scholen die deze jongeren klaarstoomt voor het werkzame leven. Coos de Smalen, stagecoördinator bij PrO Almere: “Ons onderwijs richt zich, naast vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, nadrukkelijk ook op de sociale omgangsvormen die van een goede, vaardige werknemer worden verwacht. Ervaring opdoen bij een echte werkgever in een reguliere werkomgeving is in dat leertraject van essentieel belang.” Samen met Yanmar geeft PrO Almere op een bijzondere wijze invulling aan dat leertraject.


Kader Doelgroepenregister

Het doelgroepenregister is een landelijk register, waarin alle mensen zijn opgenomen die vallen onder de doelgroep banenafspraak. In de banenafspraak hebben de sociale partners met het kabinet afgesproken dat tot 2026 in totaal 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking beschikbaar komen.


Veilige setting

Binnen Yanmar houden zes tot acht leerlingen van PrO Almere dagelijks een eigen afdeling in het magazijn draaiende: re-packing van onderdelen. Leerlingen kunnen daar in een veilige setting leren wat ‘werken’ is, met de dagelijkse en pedagogische begeleiding van hun eigen docent. “Het is werk dat sowieso uitgevoerd moet worden, de leerlingen dragen daarom écht bij aan ons resultaat,” vertelt manager Shah Ally van Yanmar. Dat de samenwerking ook onverwachte successen had, bleek toen de instructie- en trainingsvideo’s die Yanmar voor de leerlingen maakte, ook een verbetering waren voor de instructie en training van het eigen personeel.

Wederzijds begrip

De medewerkers van Yanmar namen de leerlingen van PrO Almere als snel onder hun hoede. Dat was zelfs voor Yanmar een verrassing. “De samenwerking tussen de vaste medewerkers en de leerlingen heeft gezorgd voor wederzijds begrip. Sterker nog: onze medewerkers zijn trots op hun collega’s van PrO Almere”, aldus Shah. En het houdt daar niet op. “Als we zien dat een leerling goed presteert, dan behoort een betaalde (vakantie)baan ook tot de mogelijkheden.” Coos de Smalen is niet voor niets zeer tevreden. “Dit project draait boven verwachting goed, zeker na de korte aanloop termijn om het te realiseren.”

Volgende stap

Alle leerlingen die de werkzaamheden voldoende doorlopen, krijgen aan het einde van het schooljaar een Yanmar-certificaat uitgereikt door het bedrijf. Een moment dat met de leerling, familie en PrO Almere wordt gevierd. “We willen de leerlingen werkervaring bijbrengen zodat ze met vertrouwen in eigen kunnen door gaan naar de volgende fase van hun school- en werkcarrière. Met dit certificaat hopen we ze daarbij te helpen.”

Leerlingen van PrO Almere hebben hun weg naar Yanmar gevonden. Het bedrijf is daarom klaar voor de volgende stap: onderzoeken welke mogelijkheden er binnen Yanmar Europe B.V. zijn voor werknemers uit het doelgroepenregister van gemeente en UWV.

Kennis en ervaring delen

PrO Almere en Yanmar Europe B.V. delen hun ervaringen graag met andere onderwijsinstellingen en bedrijven. Hebt u vragen of wilt u net als het RWF eens een kijkje komen nemen? Neem dan contact op met:

  • Coos de Smalen (PrO Almere), 06 2884 6537
  • Ryan Lie-Atjam (Yanmar Europe B.V.), 036 549 3289
Cookie-instellingen