Trendrapportage banenafspraak eerste kwartaal 2016

05-09-2016 2748 keer bekeken 0 reacties

UWV heeft op 31 augustus 2016 de regionale trendrapportage banenafspraak over het 1e kwartaal van 2016 gepubliceerd. Het aantal reguliere banen voor mensen met een arbeidsbeperking is nagenoeg gelijk gebleven in de regio Flevoland. Het aantal banen via detacheringen en uitzendcontracten nam af.

Sinds de nulmeting eind 2012 zijn er in de arbeidsmarktregio Flevoland 259 banen bijgekomen. Om de doelstelling van 400 extra banen voor eind 2016 te behalen wordt door werkgevers, gemeenten en UWV onverminderd hard gewerkt. De verwachting is nog steeds dat deze ambitie te realiseren is.

Landelijke trend
Landelijk gezien zijn er sinds eind 2012 17.600 extra banen gecreëerd voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Ten opzichte van de laatste meting van eind december 2015 betekent dit een daling van 3.457 banen. Deze landelijke daling wordt veroorzaakt door een aantal factoren die in de trendrapportage van UWV nader worden toegelicht.

De regionale trendrapportage geeft een indicatie over de voortgang van het aantal banen per arbeidsmarktregio ten opzichte van de nulmeting. De trendrapportage wordt niet gebruikt om te bepalen of de quotumheffing ingevoerd gaat worden. Dit gebeurt jaarlijks door middel van een monitor van het ministerie van SZW.

Meer info
Werkgevers die meer willen weten over het aannemen van een werknemer met een arbeidsbeperking, kunnen voor informatie en advies op maat terecht bij de werkgeversservicepunten van de gemeenten of UWV.

Cookie-instellingen