Provincies op schema voor banenafspraak

13-07-2016 1300 keer bekeken 0 reacties

Provincies liggen goed op schema wat betreft de doelstellingen in de banenafspraak, zo meldt het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Het IPO trekt die conclusie naar aanleiding van de rapportage die landelijk aanjager Hans Spigt naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de voortgangsrapportage staat op een rij welke nieuwe initiatieven door de overheidssectoren de afgelopen maanden zijn genomen om naast de invulling van de taakstelling voor dit jaar ook de achterstand over 2015 mee te nemen. In het voortgangsbericht staat ook informatie over de realisatie en voortgang bij provincies.

Provincies op schema

De provincies – die gezamenlijk ruim 10.000 medewerkers in dienst hebben -zaten op 1 mei 2016 al op ruim 81 garantiebanen. De doelstelling is 88 garantiebanen voor 31 december 2016; de provincies liggen dus goed op schema. In 2015 wisten de provincies de doelstelling ruimschoots te halen: ruim 49 garantiebanen met een target van 41.

Per overheids- en onderwijssector is per kalenderjaar afgesproken het aantal garantiebanen dat in die sector moet zijn gerealiseerd. Voor de sector provincies is de doelstelling 340 banen voor 1 januari 2024.

Gezamenlijk mogen de provincies dan op schema liggen, onderling zijn de verschillen groot. Vooral managers en directeuren bepalen volgens een artikel van Binnenlands Bestuur het succes.

0  reacties

Cookie-instellingen