Dronten toont sociale gezicht met werk in de groensector

06-07-2016 1669 keer bekeken 0 reacties

Op 16 juni kregen twee Drontenaren het MBO-diploma tot vakbekwaam medewerker buitenruimte uit handen van wethouder Ton van Amerongen. Steeds meer gemeenten laten bij aanbestedingen in de groensector ook sociale aspecten meewegen.

De gemeente Dronten begon enkele jaren geleden vanuit deze basis de samenwerking met SIGHT Landscaping. Inmiddels zijn meerdere Drontenaren vanuit een uitkering bij SIGHT aan het werk gekomen én opgeleid in het groenvak.

“Door het opnemen van de SROI eis (Social Return on Investment) in  aanbesteding bestekken stimuleren we ondernemers nog meer vorm te geven aan strategisch Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het creëert perspectief voor mensen die nu nog op afstand van de arbeidsmarkt staan. De ervaring leert dat mensen met een bijstandsuitkering die via SROI bemiddeld worden, snel doorgroeien naar een reguliere baan. Dat is wat we willen in Dronten, dat iedereen mee kan doen. Het hebben van werk is daarvan een belangrijk onderdeel”, stelt wethouder Van Amerongen.

SROI werkt

Jouke de Jong, teamleider groenbeheer: “In 2013 heeft SIGHT Landscaping het onderhoud van de groenvoorziening in Biddinghuizen en Swifterbant op zich genomen. In het bestek was als voorwaarde opgenomen dat SIGHT 5% van de aanneemsom diende in te zetten voor SROI. SIGHT Landscaping heeft hier echter zelfs 10% van gemaakt. SIGHT Landscaping had in hun plan van aanpak voor deze SROI-verplichting een goede opzet uitgewerkt die ook in de praktijk goed blijkt te werken. De afgelopen jaren hebben diverse mensen uit Dronten op deze wijze in Biddinghuizen en Swifterbant succesvol in het openbaar groen gewerkt en ervaring opgedaan. 

 

Kans, geen bedreiging

Regiodirecteur Henk Vrijhof van Groenbedrijf SIGHT Landscaping: “Het  groenonderhoudsbestek is destijds door de gemeente aan ons gegund, mede op basis van ons plan van aanpak. Een deel van de waardering ging uit naar onze aanpak m.b.t. de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het opleiden van nieuwe medewerkers, met of zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Een belangrijke factor voor succes is dat deze mensen op de juiste manier begeleid worden door de juiste mensen. De juiste praktijkbegeleiders binnen ons bedrijf worden zorgvuldig vooraf geselecteerd."

Vrijhof: "Naast een goede praktijkbegeleiding bieden wij de mensen een BBL-opleiding aan, gericht op groenonderhoud. Het voordeel is dat ze de geleerde stof direct in de praktijk kunnen toepassen. De ontwikkeling en de groei die de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doormaken binnen ons bedrijf, is het bewijs dat groenwerkzaamheden geschikt zijn voor deze doelgroep. Mits op de goede manier toegepast en begeleid."

0  reacties

Cookie-instellingen