Lelystad zet zich in voor inclusieve arbeidsmarkt

16-06-2016 1536 keer bekeken 0 reacties

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst, op dinsdag 14 juni 2016, bij het Werkbedrijf Lelystad BV, hebben lokale werkgevers het voornemen uitgesproken om met elkaar te willen werken aan een lokale arbeidsmarkt die ook plaats biedt aan medewerkers met een beperking.

Doel van de bijeenkomst was de start van het Lelystad Akkoord, een platform van werkgevers, onderwijs en gemeente dat de inclusieve arbeidsmarkt hoog in het vaandel voert. Dit akkoord sluit direct aan op de afspraken die zowel regionaal als landelijk in dit verband zijn gemaakt. Tal van werkgevers plaatsten een symbolische handtekening op het Akkoord om hun instemming te betuigen.

Concreet krijgt dit uitwerking in het - zo veel als nodig – realiseren van stageplekken, leerwerkplekken, werkervaringstrajecten, garantiebanen en ‘echte’ banen. Alle partijen worden aangesproken op hun rol als werkgever en op hun verantwoordelijkheid van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Doelstelling van het platform is om samen jaarlijks 150 plaatsen realiseren voor de inclusieve arbeidsmarkt.

Inclusieve arbeidsmarkt

Wethouder John van den Heuvel opende de bijeenkomst en legde uit wat de inclusieve arbeidsmarkt is. “In essentie komt het erop neer dat voor iedereen die kan werken ook daadwerkelijk een plek te vinden is”.

Werkgevers en werknemers deelden succesverhalen uit de dagelijkse praktijk. Voorbeelden van mensen die ondanks een afstand tot de arbeidsmarkt toch een mooie baan hebben gevonden. De vruchtbare samenwerking tussen lokale bedrijven en het Werkbedrijf Lelystad, dat zich bezighoudt met de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werd breed onderschreven.

SER

Ook de nauwe samenwerking tussen het Werkbedrijf en Concern voor Werk, de regionale organisatie voor Sociale Werkvoorziening, werd geprezen. Opvallend is dat op dezelfde dag een rapport van de Sociaal Economische Raad (SER) is verschenen, waarin ook gewezen wordt op de belangrijke rol die is weggelegd voor de sociale werkvoorziening als het gaat om de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

De SER spreekt zijn zorg uit dat de infrastructuur van de sociale werkvoorziening onvoldoende benut zal worden. Voor Lelystad is dat echter niet aan de orde. De intensieve samenwerking tussen Werkbedrijf  en Concern voor Werk is daar een mooi voorbeeld van. En die samenwerking zal in de komende jaren nog intensiever gaan worden. Juist door een gezamenlijke aanpak kun je een succesvol arbeidsmarktbeleid tot stand brengen. En dat die gezamenlijkheid mogelijk is, dat bleek dinsdagmiddag uit de enthousiaste reacties van de aanwezigen.

Slagkracht

Wethouder Jop Fackeldey zei in zijn slotwoord dat Lelystad steeds meer aan slagkracht wint doordat de stad beschikt over een groot arbeidspotentieel. Bedrijven hoeven zich hier geen zorgen te maken over hun personeelsvoorziening. “Wij zijn ook om die reden een aantrekkelijke vestigingsplaats voor een groot aantal bedrijven.”

Cookie-instellingen