Werkgevers Flevoland krijgen tijdens ontbijt update over Participatiewet

14-04-2016 1610 keer bekeken 0 reacties

De Themakring HR van de Vereniging Bedrijfskring (VBA) organiseerde woensdagochtend 13 april een inspirerende ontbijtsessie met als thema de Participatiewet. Dit was in samenwerking met de gemeente Almere en UWV.

Tijdens het ontbijt in het gemeentehuis van Almere zijn ruim 90 geïnteresseerde werkgevers bijgepraat over het doel en de afspraken van de Participatiewet. Na een welkomstwoord van wethouder Froukje de Jonge van de gemeente Almere, hebben twee specialisten van UWV uitleg gegeven over de Participatiewet.

Aan de hand van de cijfermatige onderbouwing van de banenafspraak voor de arbeidsmarktregio Flevoland, hebben zij de aanwezige werkgevers meegenomen in de ambitie van de regio. Voor 2017 moeten volgens de banenafspraak in Flevoland 400 mensen met een arbeidsbeperking extra aan het werk geholpen zijn bij reguliere werkgevers.

Goed op weg

Flevoland is al goed op weg. In de periode van eind 2012 t/m het derde kwartaal 2015 zijn er netto 194 banen bij gekomen. Hiermee is 49% van de ambitie voor eind 2016 al gerealiseerd (landelijk 45%). In 2015 zijn er naar verhouding gemiddeld per kwartaal vier keer zoveel banen bij gekomen in vergelijking met de twee voorgaande jaren.

Tijdens het Participatie ontbijt was er aandacht voor de praktijk van het werken met medewerkers die vallen onder de Banenafspraak. Werkgever Wim Lassche van Boogaart uit Almere, deelde zijn ervaringen. Wim kreeg na afloop een bos bloemen van de VBA, gemeente Almere en UWV. De attentie was bedoeld als erkenning en waardering voor Wim en andere werkgevers uit de regio die medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen.

Inspireren

Andere werkgevers hopen zij zo te inspireren om het goede voorbeeld te volgen en bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Anne Douma, mede organisator vanuit UWV en lid van de VBA, “Wij zijn blij met de werkgevers die die de afgelopen jaren al mensen met een arbeidsbeperking in dienst zijn genomen. Met deze ontbijtsessie hopen wij een zaadje te planten bij de werkgevers uit Almere die de intentie hebben om ook met de banenafspraak aan de slag te gaan”. “Kijkend naar het groot aantal aanwezige werkgevers, zit dat wel goed!”.

De Public Employment Services (PES) Managing Board heeft besloten in 2016 voor de eerste keer Europese werkgeversdagen te organiseren in alle EU-lidstaten. UWV, lid van de PES, vestigt in de periode van 4 t/m 15 april daarom extra de aandacht op het belang van een arbeidsmarkt waarin mensen met een arbeidsbeperking optimaal kunnen participeren.

“ Wij ondersteunen werkgevers met een goed MVO-beleid of die vanuit hun hart plek maken om werknemers met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen én te houden”, aldus Douma. Voor meer informatie kunnen werkgevers of geïnteresseerden contact met ons opnemen via vba-almere.nl of flevolandwerkt.info.

0  reacties

Cookie-instellingen