Project groenvoorziening Lelystad biedt veel werk aan mensen met arbeidsbeperking

01-04-2016 5255 keer bekeken 0 reacties

Sportbedrijf Lelystad en Werkbedrijf Lelystad zijn in februari met een omvangrijk project gestart waarbij in potentie 25 tot 50 mensen met een arbeidsbeperking (15 FTE) aan de slag kunnen om sportvelden en aangrenzende groenvoorzieningen te onderhouden.

Maaien, snoeien, lijnen trekken, dit zijn klusjes die volgens directeur van Sportbedrijf Lelystad Marcel van Dongen bij uitstek geschikt zijn voor mensen die moeite hebben om aansluiting te vinden in het reguliere arbeidsproces. “Ze werken daar in een rustige en veilige omgeving. In veel gevallen kan werk dat vandaag niet afkomt morgen worden hervat.”

Verantwoordelijkheid

Van Dongen ziet het als zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om op deze manier ruimte te creëren op de arbeidsmarkt voor deze kwetsbare doelgroep. “Je hebt het over een doelgroep die doorgaans niet overal inzetbaar is. Als je aan de andere kant vindt dat iedereen die kán werken ook móet werken, hoort daar ook een verantwoordelijkheid bij van mij als werkgever.”

Aan goede intenties dus geen gebrek toen directeur van Werkbedrijf Lelystad Onno Vermooten eind vorig jaar bij hem aanklopte met het verzoek om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het grootste obstakel was de praktische invulling, aldus Van Dongen.

“We doen het groenbeheer niet zelf, maar besteden het uit aan twee lokale ondernemers, Schlepers en Donkergroen. De mensen met een arbeidsbeperking waarvoor we ruimte willen creëren komen dus niet direct bij ons in dienst. Met beide partijen hebben we uitvoerig om de tafel gezeten. Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit, doorlooptijden, werknemers?”

Convenant

Inmiddels ligt er een convenant waarin bindende afspraken zijn gemaakt, aldus Van Dongen. “Beide partijen gaan de werkzaamheden zo inrichten dat werknemers met een arbeidsbeperking maximaal kunnen worden ingezet. Beide ondernemers hebben genoeg klussen die qua tijd en inspanning overzichtelijk zijn en niet direct morgen klaar moeten zijn. Hier zou je heel goed deze doelgroep voor kunnen inzetten.”

Schlepers en Donkergroen worden echter niet zomaar aan hun lot overgelaten. Van Dongen: “De betreffende medewerkers krijgen een intensieve begeleiding vanuit Werkbedrijf Lelystad. De begeleiding die zij moeten geven is niet uitgebreider dan bij een reguliere werknemer.” 

Warm onthaal

Het project loopt nog maar een maand. Voor een uitgebreide evaluatie is het dus nog te vroeg. Toch hoort Van Dongen nu al positieve geluiden vanuit de diverse sportverenigingen. “Onze medewerkers krijgen daar over het algemeen een warm onthaal. Er ontstaat echt al een band tussen beide partijen. Sommige medewerkers zijn ook in het weekend op de club te vinden om een wedstrijd te kijken. Sociaal heeft dit project dus ook een positief effect.”

De indirecte manier waarop Sportbedrijf Lelystad mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpt is een constructie die Van Dongen nog niet eerder heeft gezien. “Ik krijg al aardig wat telefoontjes van werkgevers die een keer willen langskomen.”

Volgens Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad voldoet dit project aan alle voorwaarden om succesvol te zijn. “Wij hanteren wel een paar criteria voordat we aan een dergelijk project beginnen. Er moet in eerste instantie passend werk zijn dat op een marktconforme manier kan worden uitgevoerd. Daarnaast mag er geen sprake zijn van verdringing. Ook daar is in dit geval geen sprake van. De meer technische groenwerkzaamheden voeren de reguliere werknemers van  Schlepers en Donkergroen zelf uit. Het handwerk kan vervolgens door onze medewerkers worden gedaan. Dat vult elkaar perfect aan.”

Concern voor Werk is verantwoordelijk voor de begeleiding van de medewerkers. Deze organisatie voert de sociale werkvoorziening uit voor de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Vermooten: “Een organisatie die veel ervaring heeft met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en korte lijnen onderhoudt met beide werkgevers.”

De inkt van het tweejarige contract met Sportbedrijf Lelystad is nog maar net droog. Voor een eerste evaluatie is het nog wat vroeg. “De eerste geluiden die ik uit het veld hoor zijn echter louter positief. Ik heb het volste vertrouwen in het verdere verloop van dit project.”

Tips

  • Passend werk
  • Marktconform
  • Geen verdringing van bestaand werk

 

Cookie-instellingen