Prinsjesdag: de belangrijkste maatregelen voor Werk en Participatie 2023

24-09-2022 565 keer bekeken 0 reacties

Stimulansz, bureau voor kennis en advies voor gemeenten in het sociaal domein, heeft de miljoenennota uitgeplozen en de belangrijkste maatregelen voor het sociaal domein op een rijtje gezet. Hier de plannen voor Werk en Participatie voor 2023.

  • Gemeenten krijgen € 8 miljoen in 2023 voor het ondersteunen naar werk van schoolverlaters met een structurele achterstand op de arbeidsmarkt. Het gaat om jongeren zonder startkwalificatie uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of door voortijdige schooluitval en jongeren uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) met nadruk op niveau 1/entree en 2 in de beroepsopleidende leerweg.
  • Het kabinet heeft de Tweede Kamer op 7 juli 2022 geïnformeerd over de resultaten banenafspraak 2021 en de gesprekken over de toekomst van de banenafspraak. Daarin zijn enkele vervolgafspraken aangekondigd om de banenafspraak te verbeteren en de inzet van de overheidswerkgevers te verstevigen. Het wetsvoorstel vereenvoudigde banenafspraak gaat naar UWV en Belastingdienst voor het actualiseren van de uitvoeringstoetsen. Op basis van onder andere de uitvoeringstoetsen zal het kabinet een definitief besluit nemen over het al dan niet indienen van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.
  • Het kabinet wil de leer- ontwikkelcultuur op de werkvloer versterken. Daarom komen er leerrechten voor praktisch geschoolden en krijgt de STAP-regeling een aanvullende € 500 miljoen (over 4 jaar) specifiek voor mensen met maximaal een MBO-4 diploma.
  • Veel werkgevers zoeken personeel, tegelijkertijd bestaat er een flinke tweedeling tussen mensen die een vast en een flexibel contract hebben. De risico’s van flexibele contracten liggen bij werkenden. Daarom schaft het kabinet de oproepcontracten af, behalve voor scholieren en studenten. Ook pakt het schijnzelfstandigheid aan en komt er een certificeringsplicht voor uitzendbureaus.

Het volledige overzicht van plannen voor het sociaal Domein vind je hier

Meer informatie over de miljoenennota op de website van de Rijksoverheid.

Cookie-instellingen