Minister: “Iedereen verdient een goed bestaan”.

15-07-2022 509 keer bekeken 0 reacties

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van haar toekomstvisie op de arbeidsmarkt gegeven. Belangrijke thema’s zijn flexwerk, inkomenszekerheid, de kinderopvang, de rol van de overheid en de inclusieve arbeidsmarkt.

In de brief benadrukt de minister het belang van goed werk voor een goed leven. “Iedereen in Nederland verdient een goed bestaan en moet mee kunnen doen”, schrijft ze. Ook onderstreept ze het belang van een inclusieve arbeidsmarkt voor mensen die langdurig in de bijstand zitten of een arbeidshandicap hebben. Hierbij noemt de minister vijf concrete beleidsthema’s die de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten verder heeft uitgewerkt of zal uitwerken:

  1. De aanpassing van de Participatiewet Breed Offensief
  2. De Banenafspraak, waar Minister Schouten eerder ook een brief over stuurde
  3. De actieve benadering van mensen in de bijstand voor ondersteuning naar werk
  4. Beschut werk, waarbij het kabinet gaat uitzoeken of de middelen en de ambities wel met elkaar in overeenstemming zijn
  5. De toekomstgerichte ontwikkeling van de sociaal ontwikkelbedrijven. Hierbij benadrukt minister van Gennip het belang van deze sector voor de sociale infrastructuur van Nederland. Minister Schouten ging haar hierin voor.

Download de kamerbrief met Hoofdlijnen Arbeidsmarkt  

 

 

 

 

Cookie-instellingen