Zes ambassadeurs participatie benoemd

11-06-2022 701 keer bekeken 0 reacties

Zes bedrijven uit de zes Flevolandse gemeenten zijn op het Flevopenningengala op 10 juni in Almere door RWF-voorzitter Froukje de Jonge officieel tot Ambassadeur Participatie 2022 benoemd. Tezamen en om beurten dragen zij als ‘Participatie Roeptoeter’ het inclusieve werkgeverschap uit.

Sinds 2016 werd er jaarlijks de Participatiepenning uitgereikt aan de Flevolandse werkgever die uitzonderlijke prestaties leverde in het kader van de Banenafspraak. De Participatiepenning is een initiatief van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) en is ontstaan in de tijd dat het samenwerkingsverband gericht was op de doelgroep Banenafspraak.  De focus van het RWF is inmiddels verbreed naar de Inclusieve Arbeidsmarkt. Met de verbreding is er voor gekozen om het competitie-element te verlaten en voortaan, in plaats van het kiezen van een winnaar, jaarlijks de zes door hun gemeente voorgedragen werkgevers op grond van hun getoonde Sociaal Inclusief Werkgeverschap te benoemen tot Ambassadeur Participatie van de inclusieve arbeidsmarkt Flevoland.  
 

 

Onderstaand artikel is overgenomen uit het Flevopenningen Magazine van juni 2022:

BessTrade uit Lelystad staat zeer open voor de doelgroep 50+ en heeft, met name in het afgelopen jaar, de daad bij het woord gevoegd. Zo hebben ze in 2021 voor  maar liefst acht werkplekken 50+’ers aangenomen. Vier van hen kwamen via Werkbedrijf Lelystad bij BessTrade terecht.
BessTrade ziet de 50+’ers als een verrijking voor het bedrijf. Met een beetje creativiteit in de bedrijfsvoering vegen ze alle vooroordelen (bijvoorbeeld: ‘Ze kunnen geen zwaar werk verrichten’) over deze doelgroep van tafel. “Deze mensen houden zich erg goed aan afspraken, zijn trouw en loyaal en zorgen voor continuïteit binnen het bedrijf”, zegt directeur Ivo Besselsen enthousiast. “Wij zien de meerwaarde van 50+’ers voor ons bedrijf en daarom hebben we ook dit jaar de deur wagenwijd open gezet voor deze doelgroep!”
Ivo’s dochter Kimm, die business development en duurzame projecten in haar portefeuille heeft, geeft aan dat er bij deze groep wel aandacht moet zijn voor de werkverdeling: “De werkuren bouwen wij langzaam op  zodat de medewerkers weer arbeidsritme kunnen opdoen. Daarbij kijken wij wat de medewerker kan en welke ervaring er wordt meegebracht. We zijn minder geïnteresseerd in eventuele ballast: “Het verleden is het verleden en de toekomst maak je hier.”   

Schoonmaakbedrijf Efka is onderdeel van de Art groep.  Efka Schoonmaakbedrijf zit in Emmeloord en is een schoonmaakbedrijf voor particulieren, bedrijven en/of instellingen in de regio Flevoland. Op inclusiviteit werkt het bedrijf  nauw samen met het werkgeversservicepunt WerkCorporatie in Emmeloord. Binnen het bedrijf werkt een veelheid aan doelgroepen: er lopen taalstages, maar er zijn ook doelgroepregister kandidaten en jongeren vanuit het Pro/VSO; ouderen. Directeur Hendrik Bakker doet er veel aan om het werk geschikt te maken voor werknemers die daarvoor in aanmerking komen. Een werknemer met een productiviteit van 50% werkt het dubbelle  aantal uren- heeft dus alle tijd en rust om het in haar eigen tempo te doen. Een andere werknemer is sociaal beperkt en is daarom op locaties aan het werk, waar geen andere collega’s werken. Voor de nieuwkomers in Nederland wordt er snel onderzocht of de werknemer op arbeidscontract kan gaan werken- er wordt daarbij uiteraard gekeken naar de kwaliteit van de werknemer. Ella uit Polen is 50+ en heeft het reuze naar haar zin bij Efka. De Nederlandse taal is nog moeilijk voor haar. Gelukkig krijgt zij taalles via de WerkCorporatie, dus inmiddels begrijpt zij vrijwel alles. Ook het spreken krijgt ze onder de knie, zij het met een beetje hulp van Google Translate…  
Econowind in Zeewolde is een sterk groeiend innovatief bedrijf dat zich richt op duurzaamheid en daarbij ook aan sociaal maatschappelijk betrokken ondernemen uitvoering geeft. Het bedrijf verwacht de komende periode sterk te groeien en wil ook in deze groei nadrukkelijk ruimte bieden aan kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt.  In eerdere bedrijven heeft deze werkgever ook altijd mogelijkheden gecreëerd voor klanten uit de doelgroep.  En ook nu weer biedt directeur Frank Nieuwenhuis kansen aan oudere werknemers. Er is een 50+ werknemer in dienst, die een tijdlang wegens omstandigheden thuis heeft gezeten en nu weer langzaam aan het arbeidsproces gaat deelnemen. Bij Econowind kan hij enkele uren per week aan slag. “We zitten in de startup met ons bedrijf en zijn dus gebaat bij enige flexibiliteit van onze werknemers”, zegt de sociaal ondernemer Frank Nieuwenhuis. “Zonodig passen we de werkzaamheden aan om de instroom makkelijker te maken. Op basis van de mogelijkheden van de werknemer passen we ook de werktijden aan.” Nieuwenhuis benadrukt de meerwaarde van sociaal ondernemen: ‘Oudere werknemers zijn bovendien ervaren en zeer gemotiveerd.”
Applifire in Almere gaat uit van de gedachte dat iedereen moet kunnen participeren binnen de arbeidsmarkt, ook kwetsbare mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. “Wij proberen het werk voor iedereen toegankelijk te maken”, zegt directeur Ed Clarijs. Om dat te bereiken benadrukt Clarijs bereid te zijn aanpassingen door te voeren in zowel de functie als de werkomgeving. De samenstelling van het personeelsbestand bij Applifire is divers: van 50+ tot statushouders. Clarijs wil geen onderscheid maken tussen verschillende doelgroepen, dat is niet inclusief vindt hij. Hij probeert daarom het werk toegankelijk te maken voor iedereen. Clarijs kijkt vooral naar het menselijke aspect. Ook personeel dat een steuntje in de rug nodig heeft kan in een fijne werksfeer werken en ook voor hen is er bij Applifire ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Vanuit het doelgroepenregister heeft Vierboer in Swifterbant de afgelopen jaren diverse kandidaten de mogelijkheid en kans gegeven om binnen Vierboer te starten en zichzelf te ontwikkelen binnen het bedrijf. Zij werken op basis van een persoonsgerichte aanpak, er wordt geluisterd naar de kandidaten en gekeken waar eventuele uitdagingen liggen. Mede-eigenaar Richard Boer zegt: “ Samen met de werknemer (en interne jobcoach) gaan wij aan de slag om de werkplek zodanig in te richten dat de kwaliteiten van de kandidaat zo optimaal mogelijk benut worden.” Richard Boer toont zich betrokken sociaal werkgever die ook talent vanuit het doelgroepenregister een kans wil geven. Boer: “We hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan bij het begeleiden van met name jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik kijk er naar uit om ook oudere werkzoekenden een kans te bieden.
Supermarkt Jumbo Hofstee op Urk zet zich flink in om  mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven binnen hun bedrijf. De supermarkt werkt daarbij samen met zorgverlener stichting Philadelphia. Hierdoor kunnen meerdere werknemers met een beperking, die moeilijk werk kunnen vinden, toch werken. Het werk dat speciale werknemers doen, komt redelijk overeen met het werk van hun collega’s. Filiaalmanager Dick Lucas vindt dat erg belangrijk: “Mensen met een beperking of een afstand moeten volledig mee kunnen doen in de maatschappij.” Momenteel zijn het zes medewerkers – die begeleid worden door Philadelphia - die af en toe meehelpen in de winkel. Ze helpen met vakkenvullen, schoonmaken en met werk achter de kassa.  Daarnaast heeft de werkgever nauw contact met de accountmanager van Urk Werkt om te sparren over welke mogelijkheden er gecreëerd kunnen worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lucas: “Wij willen ook nadrukkelijk ouderen een kans geven in de rol van gastheer of gastvrouw. Want zeker in de huidige tijd, ligt voor de groep ouderen  het gevaar van eenzaamheid op de loer.”
 

0  reacties

Cookie-instellingen