Wat zegt het coalitieakkoord over de arbeidsmarktpositie van mensen met een beperking?

21-01-2022 272 keer bekeken 0 reacties

De nieuwe regering heeft in haar coalitieakkoord geen doelstelling opgenomen voor het aantal werkenden in een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Het akkoord bevat wel een aantal maatregelen om de arbeidsmarktpositie van zowel kwetsbare werkenden, als werkzoekenden, waaronder jongeren, te verbeteren. Deze maatregelen moeten nog verder worden uitgewerkt. Dit staat in de beantwoording van vragen van Kamerleden aan de nieuwe bewindspersonen.

Uit deze beantwoording blijkt ook dat het loonkostenvoordeel (LKV) voor jongeren niet zal worden ingevoerd. Deze ‘LKV jongeren’ zou het Lage inkomensvoordeel (LIV), dat per 2025 wordt afgeschaft, moeten opvolgen. Met de resterende LIV-gelden zal het loonkostenvoordeel voor de doelgroep banenafspraak structureel worden gemaakt.

Bron: Opnaarde100000.nl

Antwoorden op kamervragen over coalitieakkoord.

0  reacties

Cookie-instellingen