PrO Almere wint Onderwijsprijs Flevoland

17-12-2021 461 keer bekeken 0 reacties

Samen met diverse partners ontwikkelde de school een driejarig praktijkprogramma waarbij jonge asielzoekers met een verblijfsvergunning onderwijs, stagebegeleiding, jobcoaching, budgettraining en psychosociale begeleiding krijgen.

Dit programma helpt hen om een baan te vinden en zich te redden in onze samenleving. Met de Onderwijsprijs Flevoland op zak dingt PrO Almere mee voor de Nationale Onderwijsprijs. De Nationale Onderwijsprijs zet bijzondere projecten in het primair en voortgezet onderwijs in de schijnwerpers. De wedstrijd is opgebouwd uit meerdere etappes. Eerst kiest een vakjury per provincie een winnaar. Zij strijden vervolgens mee voor de landelijke titel.

Op de foto vlnr: Froukje de Jonge (wethouder Almere en voorzitter Regionaal Werkbedrijf Flevoland), Bertien Hoek (Directeur PrO Almere), Kees Koppens (Nationale Onderwijsprijs) en Jan Nico Appelman (gedeputeerde).

Succesvol integratieprogramma in Almere

Jongvolwassen statushouders behoren tot de prioriteitsgroepen binnen de aanpak in de arbeidsmarktregio Flevoland om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Vandaar dat het Bestuur van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) in 2018 instemde met de inzet van financiële middelen vanuit Perspectief op Werk (PoW) om een traject te ontwikkelen voor jonge statushouders die 18 jaar zijn geworden, maar nog niet zover zijn dat zij direct vervolgonderwijs kunnen volgen. De aanpak voor deze doelgroep is op initiatief van PrO (Praktijkonderwijs) Almere, in samenwerking met het Taalcentrum Almere, het MBO College Almere, de gemeente Almere en met steun van het Ministerie van OCW tot stand gekomen.


In het schooljaar 2018/2019 werd een initieel praktijkprogramma ontwikkeld om jonge statushouders van 18 jaar naar werk te begeleiden. In het vervolg daarop is in schooljaar 2019/2020 gestart met een zogenaamd action-learning programma gericht op inburgering, Entree-opleiding BBL en stages. Deze aanpak bleek voor een aantal statushouders te zwaar of te moeilijk. Op grond daarvan is er in schooljaar 2020/2021 ook gestart met de combinatie van één dag inburgeren en drie of vier dagen werken.  Het gehele maatwerkproces van stap-voor-stap ontwikkelen wordt vanuit PrO Almere georganiseerd waarmee het proces niet alleen in één hand wordt gehouden, maar waardoor de kandidaten ook vanuit één vertrouwde plek geholpen worden.

De integrale aanpak vanuit PrO Almere en de maatwerkoplossingen treffen doel: sinds de start in 2018/2019 zijn er 61 statushouders die aan het programma deelnemen of deel hebben genomen en inmiddels zijn uitgestroomd; negen hebben hun entreediploma behaald en zijn er twaalf statushouders die hun inburgering hebben voltooid. Na het eerste jaar met stage, wordt er werk gezocht voor de jongeren. Het komende schooljaar 2021/22 zullen dertig jongeren een baan hebben. 

 

“De grootste uitdaging die we hebben is de taal, terwijl het spreken van de Nederlandse taal een belangrijke randvoorwaarde is om te kunnen participeren in onze maatschappij.”, zegt Bertien Hoek, directeur van PrO Almere, de school voor praktijkonderwijs. Bertien Hoek is de drijvende kracht van een team van een dozijn professionals.  Wat het succes van ons programma zou kunnen borgen? Bertien Hoek hoeft niet lang na denken: “Het zou fantastisch zijn als we met elkaar een sociale korte keten kunnen creëren waarin alle partijen het aan de voorkant eens zijn en ons, op basis van heldere targets en één tevoren afgesproken budget, de trajecten laten uitvoeren. Het scheelt ontzettend veel tijd, geld en bureaucratie.

 

 

0  reacties

Cookie-instellingen