Regio in Beeld: UWV publiceert cijfers arbeidsmarktregio Flevoland

03-11-2021 472 keer bekeken 0 reacties

Zowel de economie als de arbeidsmarkt herstellen zich in snel tempo, zeker in een aantal sectoren. De vraag van werkgevers naar personeel is groter dan het beschikbare aanbod. Met name in de Techniek, Transport & Logistiek en Zorg & Welzijn zien we op dit moment grote personeelstekorten.

In de vorige editie van Regio in Beeld (2020) bleek dat de coronacrisis veel impact had in Flevoland. Het zijn opnieuw grote uitdagingen die om creatieve oplossingen vragen. Het oneerbiedig geformuleerde ‘schaap met vijf poten’ is niet meer te vinden. De werkzoekenden die wel beschikbaar zijn vaak onvoldoende gekwalificeerd voor de openstaande vacatures. Daarmee lijkt de mismatch uit het pré-Corona tijdperk terug op de arbeidsmarkt, mogelijk nog sterker dan voorheen.

Werkgevers en werkzoekenden zullen flexibel moeten zijn en bereid om anders naar werk te kijken.

Werkgevers en werkzoekenden zullen flexibel moeten zijn en bereid om anders naar werk te kijken. Hierbij zijn verschillen tussen wat gevraagd wordt en wat beschikbaar is, te overbruggen via scholing en leerwerktrajecten. Flevoland staat gezamenlijk aan de lat voor deze opgave. In Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) verband werken gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs, SBB en UWV samen aan projecten en initiatieven voor werkgevers en inwoners. Denk hierbij aan de Schakelteams voor Techniek, Transport & Logistiek en Zorg & Welzijn.

"Door samenwerking tussen alle betrokken partijen kunnen werknemers uit de sectoren waar de banen onder druk zijn komen te staan, soepeler overstappen naar een andere sector waar juist krapte heerst.”

Froukje de Jonge, wethouder gemeente Almere en voorzitter van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland.zegt: "Vanuit het Regionaal Werkbedrijf Flevoland is aan het begin van de crisis een beroep gedaan op Flevolandse werkgevers. Ik spreek mijn grote waardering uit voor de werkgevers die de afgelopen crisisperiode hard hebben gewerkt om de groep kwetsbare mensen aan het werk te houden. Hierdoor heeft het coronavirus geen afbreuk gedaan aan het zorgvuldig opgebouwde inclusieve werkgeverschap in Flevoland. Uit de drie Ondernemerspanels die in 2020 onder werkgevers zijn gehouden, is gebleken dat de bereidheid van werkgevers om kwetsbare mensen ook in moeilijke tijden aan werk te helpen zelfs is toegenomen. Dat stemt mij optimistisch, zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Ook over het Regionaal Mobiliteitsteam Flevoland ben ik positief gestemd. Door samenwerking tussen alle betrokken partijen kunnen werknemers uit de sectoren waar de banen onder druk zijn komen te staan, soepeler overstappen naar een andere sector waar juist krapte heerst.”

Diana Speerstra, Rayonmanager UWV Flevoland & Regio Zwolle: “In het Regionaal Mobiliteitsteam Flevoland werken de publieke ketenpartners samen met de vakbonden, werkgeversverenigingen, onderwijs en private partijen om inwoners van de regio perspectief te bieden op duurzaam werk. Werk draagt bij aan een gezonde, vitale samenleving. In deze samenwerking zetten we in op co-creatie om mogelijkheden tot aansluiting op werk en potentieel bij inwoners maximaal te benutten. Ieder talent is immers een belofte! De ambitie van UWV is erop gericht om deze samenwerking door te ontwikkelen naar één herkenbare plek en platform voor alle inwoners waar zij terecht kunnen met vragen over hun loopbaan en werkgevers support krijgen medewerkers te werven juist als reguliere zoekmethoden geen soelaas bieden.”

 Download pdf Regio in Beeld Flevoland 

 Download pdf Kansrijke beroepen Flevoland 

 

0  reacties

Cookie-instellingen