Werkgevers geven startschot voor maand van extra aandacht voor meer inclusieve arbeidsmarkt

01-11-2021 285 keer bekeken 0 reacties

Maandag 1 november hebben werkgeversorganisatie VNO-NCW, branchevereniging van sociale werkbedrijven Cedris en bedrijvennetwerk De Normaalste Zaak in Lelystad het startschot gegeven voor ‘De Maand van de 1000 Voorbeelden’. 

Foto: Banenafspraak boekbeeld Aart van der Gaag gaf op Bataviawerf het startschot voor 'De Maand van de Duizend Voorbeelden'. 

Gedurende de maand november zullen in het hele land vele evenementen worden georganiseerd, waarmee de organisaties aandacht vragen voor Banenafspraak en de doelstelling om125.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. 

Begin 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om 100.000 extra banen bij in het bedrijfsleven. En 25.000 extra banen bij de overheid. Dit heet de banenafspraak, die nu halverwege haar looptijd is. In totaal zijn er nu 66.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd.

Uitstekende resultaten Flevoland
In de arbeidsmarktregio Flevoland wordt de realisatie van de Banenafspraak gecoördineerd door het Regionaal Werkbedrijf Flevoland, dat onder de noemen Flevoland Werkt! tal van programma's kent en activiteiten ontplooit ter ondersteuning van de Banenafspraak. Ten opzichte van de zogenaamde nulmeting in 2012 zijn er inmiddels in de arbeidsmarktregio Flevoland 1796 banen bijgekomen voor mensen met arbeidsbeperking. Het totaal aantal banen in de banenafspraak bedraagt in Flevoland 2888.

 

Cedris-voorzitter Job Cohen, Banenafspraak-boegbeeld Aart van der Gaag en gangmaker Steven Hubeek van De Normaalste Zaak waren samen met een dertigtal genodigden naar Bataviawerf gekomen om samen met gastheer Werkbedrijf Lelystad in het kader van de Maand van de 1000 Voorbeelden extra aandacht te vragen voor de honderdduizenden mensen met een arbeidsbeperking.

Manifest
In een gezamenlijk manifest ' Investeer in Inclusie' roepen de werkgevers het nieuwe kabinet op om te investeren in een betere sociale infrastructuur, zonder verdere bezuinigingen en met eenvoudiger regels.  “Dit is een oproep om meer te investeren in inclusie”, zei Aart van der Gaag, die zich namens de werkgevers en de overheid inzet voor de banenafspraak. “Er gebeurt al veel en de Banenafspraak is een succes, maar met de juiste ondersteuning, gebaseerd op een individuele aanpak, voor werkgevers en werkzoekenden kunnen nog veel meer mensen aan het werk komen.”  Op de foto vlnr: Steven Hubeek; Job Cohen en Aart van der Gaag.

 

Werkevent voor statushouders

Werkbedrijf Lelystad greep de gelegenheid aan om extra aandacht te schenken aan statushouders met mogelijkheden. Een groep van vijftig gemotiveerde en kansrijke statushouders nam op Bataviawerf deel aan een voor hen georganiseerde meet & greet met een dozijn Lelystadse bedrijven. Dat gebeurde op een werkevent in de centrale hal van Bataviawerf, dat in het teken stond van Leren & Werken en de titel droeg ‘Geef statushouders een kans!’.  Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad zei: “Ons doel is natuurlijk om de statushouders snel op een volwaardige manier te laten meedoen in de maatschappij. En dan het liefst in een betaalde baan!” In veel gevallen gaat daar bij statushouder een leerwerktraject, een werkervaringsbaan of een stage aan vooraf.  “Het is daarom vooral belangrijk dat nieuwkomers en werkgevers elkaar op een ongedwongen en informele wijze leren kennen”, zei Vermooten na afloop van het event.

0  reacties

Cookie-instellingen