Kansen economisch-administratief werk variëren in Flevoland

20-05-2021 336 keer bekeken 0 reacties

De WW-uitkeringen in de provincie Flevoland daalden in april ten opzichte van maart in vrijwel alle sectoren. Ook vergeleken met april 2020 deed zich een afname voor.

Veel mensen werken in een economisch-administratieve functie. De afgelopen jaren groeide dit
aantal, vooral op hoog niveau. Hier liggen dan ook kansen op werk in Flevoland, bijvoorbeeld voor
accountants, controllers, belastingadviseurs en data analisten. In een aantal andere beroepen in
deze richting krimpt het aantal werkenden juist, met name op middelbaar niveau. Dit komt door
digitalisering en de coronacrisis.


WW-uitkeringen in Flevoland dalen in april in vrijwel alle sectoren

Eind april 2021 verstrekte UWV 7.774 WW-uitkeringen in de provincie Flevoland. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 5,1% (-418 uitkeringen). Dit is vrijwel gelijk aan de landelijke afname van 5,6%. De daling deed zich in vrijwel alle sectoren voor.
Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen eveneens lager. De daling in Flevoland is 6,8%, oftewel 564 uitkeringen. Deze afname is kleiner dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-8,8%).

Kansen economisch-administratieve beroepen vooral op hoog niveau 

Veel mensen werken in een economisch-administratief beroep. Het is de grootste beroepsrichting met bijna een vijfde van alle werkenden in Nederland. Zij werken in alle sectoren in een grote variatie aan beroepen; van postbezorgers en (hotel)receptionisten tot accountants en beleidsadviseurs.
De afgelopen jaren steeg het totaal aantal werkenden in deze beroepen. Deze toename zit vooral in functies op hoog niveau, die wat minder gevoelig zijn voor automatisering. Hier zijn in Flevoland dan ook de meeste
kansrijke beroepen te vinden, zoals (assistent) accountant en controller, belastingadviseur, vastgoedmanager en data analist. Daarnaast groeiden sommige middelbare beroepen de afgelopen jaren, zoals medewerker klantcontact en transportplanner. Hier liggen ook kansen op werk in Flevoland.
Aan de andere kant zijn er economisch-administratieve beroepen waarin het aantal werkenden krimpt, vooral op middelbaar niveau. Een aantal behoort tot de minst kansrijke beroepen, zoals administratief medewerker, receptionist, secretaresse, bibliotheekmedewerker en baliemedewerker bank. In deze beroepen is het moeilijk om werk te vinden. Dit komt vaak door digitalisering, en ook de coronacrisis heeft meer negatieve gevolgen. Dat blijkt ook uit de vacaturekrimp voor middelbare beroepen in deze richting het afgelopen jaar. Deze afname was zowel landelijk als in Flevoland sterker dan gemiddeld. UWV geeft voor een aantal beroepen voorbeelden van overstapberoepen met betere kansen op werk. Zo stapten receptionisten in het verleden over naar medewerker klantcontact of ICT-helpdeskmedewerker.

ICT Field Lab

In samenwerking met ROC Flevoland, Windesheim, Provincie Flevoland, het bedrijfsleven, UWV en diverse
uitzendbureaus in Almere is het MBO ICT Field Lab opgezet. Het programma richt zich op MBO-afgestudeerden uit onder andere administratieve richtingen voor wie de arbeidsmarkt weinig perspectief biedt. In het ICT Field Lab maken zij kennis met uiteenlopende mogelijkheden van werken en leren in de ICT.

De regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland vindt u hier 

Bron: UWV

0  reacties

Cookie-instellingen