Samenwerking binnen Regionaal Werkbedrijf Flevoland verloopt uitermate goed! Waar ligt dat aan?

19-02-2021 677 keer bekeken 0 reacties

De samenwerking verloopt uitermate goed in Flevoland. Rob Ton, CNV vertegenwoordiger binnen het bestuur RWF, vertelt op de website www.perspectiefopwerk.nl waarom het zo goed gaat in Flevoland en geeft tips.

Het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) is een gewaardeerd platform en actiegericht samenwerkingsverband waar werkgevers, werknemersorganisaties, ROC’s, VSO, Praktijkonderwijs, UWV, gemeenten en provincie elkaar treffen op onderwerpen rondom de inclusieve arbeidsmarkt en vraagstukken op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Met elkaar wordt vanuit gemeenschappelijke vertrekpunten en een gedeeld gevoel van urgentie een strategische agenda met heldere doelen uitgevoerd om een brede bijdrage te leveren aan de realisatie van de inclusieve arbeidsmarkt. De samenwerking verloopt uitermate goed in Flevoland. Uit gesprekken binnen de vergaderingen CNV-vertegenwoordigers Regionale Werkbedrijven is het Rob Ton, CNV vertegenwoordiger binnen het bestuur RWF, wel eens opgevallen dat de samenwerking in andere arbeidsmarktregio’s vaak nogal moeizaam verloopt. Rob vertelt waarom het zo goed gaat in Flevoland en geeft tips.

In Flevoland hebben we een zeer betrokken voorzitter van het Bestuurlijk Overleg, Froukje de Jonge, Wethouder binnen de Gemeente Almere. Froukje gelooft heel sterk in de toegevoegde waarde van regionale samenwerking. Ze stelt zich in woord en daad regionaal op en weet de onafhankelijkheid van andere gemeentes goed te waarborgen.

Tijdens de vergaderingen met alle mede CNV-vertegenwoordigers hoor ik zo vaak dat er binnen hun bestuurlijke organisatie nogal eens haantjesgedrag getoond wordt. Maar ook dat de grootste gemeente binnen hun regio nog wel eens probeert om de bestuurlijke diensten uit te maken. Ook voelen de CNV vertegenwoordigers zich niet altijd serieus genomen. Dit alles speelt binnen het Regionale Werkbedrijf Flevoland totaal niet. In iedere provincie heeft de grootste gemeente nog wel eens de neiging om een iets dominantere rol te willen vervullen. Dat hoeft niet altijd een negatieve invalshoek te betekenen als daarnaast maar wel de gewenste invloeden van de overige gemeenten altijd gerespecteerd worden. In Flevoland hebben we een zeer betrokken voorzitter van het Bestuurlijk Overleg, Froukje de Jonge, Wethouder binnen de Gemeente Almere. Froukje gelooft heel sterk in de toegevoegde waarde van regionale samenwerking. Ze stelt zich in woord en daad regionaal op en weet de onafhankelijkheid van andere gemeentes goed te waarborgen. Wat ook de samenwerking en het onderlinge vertrouwen bevordert is dat we in de persoon van Stephan van Iperen een uitstekende en neutrale Netwerkmanager hebben. Hij vervult een initiërende en verbindende rol en staat per definitie los van de samenwerkingspartners. Hij kan volledig afhankelijk sturing geven aan de organisatie van het Regionale Werkbedrijf. Dat werkt al met al erg goed. Uiteraard kunnen we niet zonder samenwerkingspartners die het belang van samenwerken delen én bereid zijn er tijd en energie in te stoppen. Om bij te dragen aan de betrokkenheid en de gezamenlijkheid van de partners, betrekken we ze vanuit hun eigen organisatie bij onze vergaderingen.

Door de verbreding van de gezamenlijke agenda naar de inclusieve arbeidsmarkt, het agenderen van actuele onderwerpen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt en de uitbreiding met onderwijspartners is er weer nieuwe energie in de samenwerking gekomen. 

Samenwerken met partners

Het heeft ook een toegevoegde waarde om met de partners momenten te creëren waarin binnen de bestuurlijke opdracht van het RWF samengewerkt wordt. Denk hierbij aan de Sectortafels Techniek en Zorg & Welzijn. Ook worden jaarlijks vijf banenmarkten in Flevoland georganiseerd. Tevens wordt er jaarlijks een Participatiepenning uitgereikt aan werkgevers die zich sterk manifesteren door oog te hebben voor het aannemen van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook wordt er jaarlijkse in Lelystad een Haringparty georganiseerd die ook in het teken staat van de Banenafspraak. Na zo’n tweeënhalf jaar in RWF-verband samenwerken bleek dat de exclusieve focus op de banenafspraak onvoldoende energie meer opleverde. De agenda was te smal om partijen enthousiast en betrokken te houden. Door de verbreding van de gezamenlijke agenda naar de inclusieve arbeidsmarkt, het agenderen van actuele onderwerpen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt en de uitbreiding met onderwijspartners is er weer nieuwe energie in de samenwerking gekomen. 

Tips voor andere regio's?

Vind jezelf niet overdreven belangrijk. Je bent vanuit het persoonlijke werkterrein  vertegenwoordiger binnen het bestuur van het eigen Regionale Werkbedrijf en je vervuld daarin namens het CNV een zeer belangrijke rol.  Accepteer de bestuurlijke rolverdeling zoals deze ooit tot stand gekomen is, maar blijf wel positief kritisch de oorspronkelijke doelstelling volgen. Bewaak samen met Regionaal Werkbedrijf collega en FNV bestuurder de gewenste trajecten om mede namens de vakorganisaties een arbeidsmarkt tot stand te brengen waarin iedereen naar vermogen onbeperkt mee kan doen en niemand aan de kant staat.

Bron: Perspectief op Werk/Ministerie SZW  

www.perspectiefopwerk.nl

0  reacties

Cookie-instellingen