In 2022 krijgen gemeenten de regie op de nieuwe Wet inburgering

02-12-2020 666 keer bekeken 0 reacties

Het doel van het nieuwe inburgeringsstelsel is dat statushouders snel en volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. (Betaald) werk en participatie speelt daarin een centrale rol.

Voor statushouders zijn er verscheidene belemmeringen wat betreft hun arbeidskansen. Met de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten specifiek voor nieuwkomers de taak om hen te ondersteunen naar een plek in de maatschappij, waarbij arbeidsparticipatie een belangrijk doel is. Discriminatie op grond van herkomst of nationaliteit kan een extra obstakel vormen voor de inburgeringsplichtigen.

Het gaat veelal mis in de communicatie, verwachtingen en/of de beelden die bij nieuwkomers en werkgevers leven. Als regievoerder kan de gemeente in haar taken hier ook alert op zijn.

Handreiking
De handreiking `Inclusie en discriminatie op de arbeidsmarkt bij inburgering` geeft een toelichting hoe gemeenten hierop kunnen inspelen. De voorbeelden van handelingsmogelijkheden geven inzicht hoe gemeenten de belemmeringen kunnen overbruggen.

De verschillende taken van de gemeente in het inburgeringstraject zijn als leidraad gebruikt voor deze publicatie. In de verschillende fasen zijn er aanknopingspunten voor gemeenten om extra in te zetten op het bevorderen van inclusie en het voorkomen van discriminatie bij inburgering.

De acties beschreven in deze publicatie maken onderdeel uit van de handreiking Lokale aanpak inclusie en discriminatie op de arbeidsmarkt.

Cookie-instellingen