Gemeente Almere faciliteert ISS Facility Services bij creëren duurzame banen

20-11-2020 860 keer bekeken 0 reacties

De gemeente Almere gaat ISS Facility Services faciliteren bij het creëren van duurzame banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Beide partijen tekenden daartoe op vrijdag 20 november een convenant om zich sterk te maken voor het optimaal benutten van mogelijkheden om werkzoekenden (weer) aan het werk te helpen.

ISS Facility Services is in Nederland actief in uiteenlopende segmenten met soms meer dan vijftig verschillende diensten, waaronder catering, hospitality en beveiliging. Het bedrijf voert een actief beleid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het gaat dan om mensen met een bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet, jongeren tot 27 jaar, statushouders en mensen met een indicatie Banenafspraak.

Centraal aanspreekpunt

Kandidaten met én zonder afstand tot de arbeidsmarkt kunnen daarbij vanuit één centraal aanspreekpunt rekenen op de inzet van betrokken professionals van gemeente en ISS. Wethouder Froukje de Jonge, die namens de gemeente Almere het convenant ondertekende zei: “Het is mooi dat ISS Facility Services maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en mensen een kans biedt om duurzaam aan de slag te gaan.” De Jonge wees erop dat om zoveel mogelijk kansen voor werkzoekenden te creëren, het van belang is dat de betrokken partijen samen optrekken: “Samenwerking is voor werkgelegenheidsprojecten met een scholingscomponent de beste garantie op succes.”

Begeleiding door eigen medewerkers

Bijzonder is dat ISS zelf de regie voert over de begeleiding van de medewerkers uit deze groepen met behulp van de directe collega’s op de werkvloer. Edwin van der Pol, ISS Manager Sociale Innovatie: “ISS zoekt naar de kracht van individuele medewerkers om deze te laten groeien in werk en werkzaamheden.” Juist doordat ISS de diensten aanbiedt met haar eigen medewerkers, kan het bedrijf nieuwe medewerkers zelf opleiden in de breedte of richting een specialisatie: “Dat biedt een medewerker duurzaam perspectief, binnen of buiten ISS.”

Uniforme afspraken

Landelijke werkgevers zoals ISS Facility Services die vestigingen hebben in vier of meer arbeidsmarktregio’s willen uniforme afspraken kunnen maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt , duurzaam, betaald werk te bieden. Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers regelt dat met regio-overstijgende afspraken tussen bedrijf en de regio’s.

Meer bedrijven

Richard Blieck, key accountmanager bij Baangericht van gemeente en coördinator Schakelpunt Landelijke Werkgevers in Almere en Flevoland, is blij dat ISS Facility Services samen met gemeente Almere kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt extra kansen gaan bieden: “Ik hoop dat er in navolging van ISS Facility Services meer landelijk opererende bedrijven in Almere zullen volgen.”

Op de foto vlnr: (vooraan) Edwin van der Pol (ISS) en wethouder Froukje de Jonge. Daarachter Franka Wegkamp (ISS) en Richard Blieck (Baangericht).

0  reacties

Cookie-instellingen