Coronacrisis van grote invloed op werkgelegenheid in Flevoland

29-10-2020 472 keer bekeken 0 reacties

De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt. Ondanks de dempende werking van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis toegenomen en het aantal vacatures gedaald.

Ook in de komende periode zal deze tendens zich voortzetten. Toch ziet UWV per regio verschillen in arbeidsmarktontwikkelingen. Dat valt op te maken uit de jaarlijkse UWV-publicatie Regio in Beeld. Met Regio in Beeld schetst UWV voor elke regio de arbeidsmarktontwikkelingen.

De verschillen tussen regio’s worden voor een groot deel bepaald door de samenstelling van de werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door de bedrijven die in de regio gevestigd zijn. In regio’s met veel werkgelegenheid in sectoren zoals zorg & welzijn, openbaar bestuur en onderwijs zal de vraag naar personeel (nog steeds) relatief groot zijn. Regio’s met veel banen in sectoren zoals zakelijke diensten, cultuur, sport & recreatie, horeca & catering en vervoer, zullen de werkgelegenheid sneller zien afnemen.

Toename werkloosheid en afname vacatures
Vooral in de eerste maanden van de crisis; maart, april en mei, nam het aantal WW-uitkeringen toe. In de zomermaanden stabiliseerde het aantal uitkeringen, met zelfs een daling in augustus en september. In de arbeidsmarktregio Flevoland bedroeg het werkloosheidspercentage eind 2019 2,8%. In september 2020 is dat opgelopen tot 3,6%. In vergelijking met vorig jaar september steeg het aantal WW-uitkeringen in Flevoland met 1.617, ofwel 24,4%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 19,3%. Het aantal online vacatures nam af van 4.529 in januari 2020 tot 3.521 in september van dit jaar; een daling met ruim 22%.

In Flevoland groot aandeel van krimpsectoren
Werkgevers én werknemers in de horeca, schoonmaak en uitzendbranche behoorden tot de eersten die geraakt werden. Maar ook de detailhandel (non-food) en de economisch-administratieve sector ondervinden steeds meer de impact van de coronacrisis. Met name deze sector(en) hebben het momenteel zwaar door onder andere overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In deze sectoren werken vaak veel jongeren in flex- of uitzendcontracten. Werkgevers nemen in economisch moeilijke tijden vaak het eerst afscheid van deze werknemers. Voor werkzoekenden uit deze sectoren zal het op korte termijn moeilijk zijn om in hun oude sector of functie terug te keren.

Omscholen naar een andere functie kan een mogelijkheid zijn om de kansen op werk te vergroten. Maarten Leliefeld, manager UWV Werkgeversdienstverlening uit Flevoland, noemt een sprekend voorbeeld: “De organisatie ‘Kraamzorg een mooi begin’ is zo’n initiatief. Zij biedt mensen uit allerlei beroepen, bijvoorbeeld de horeca, luchtvaart en beveiliging, de kans om met een opleiding van een jaar de switch te maken en aan de slag te gaan als kraamverzorgende.”

Stijging WW verwacht
Hoewel het aantal WW-uitkeringen de laatste maanden stabiliseerde, verwacht UWV dat het aantal uitkeringen in 2021 oploopt. Daar staat tegenover dat er nog steeds werkgevers zijn die staan te springen om personeel. Mensen die hun baan hebben verloren en een uitkering aanvragen bij UWV, kunnen hulp krijgen bij het vinden van werk. De geboden ondersteuning varieert van adviesgesprekken en online trainingen tot het maken van competentie- en interessetests. Daarnaast gebruikt UWV zijn kennis van de arbeidsmarkt in de dienstverlening. Zo brengt UWV in kaart wat kansrijke en minder kansrijke beroepen zijn en met een overzicht van overstapberoepen doet UWV suggesties op basis van het werk dat iemand eerder heeft verricht. Dat is vooral bruikbaar voor mensen die denken aan een overstap naar een andere functie. Zo biedt de arbeidsmarkt ondanks de sombere vooruitzichten nog steeds kansen.

Alle regionale publicaties, waaronder die van Flevoland, zijn hier in te zien.

0  reacties

Cookie-instellingen