Onderzoek gevolgen corona: Flevolandse ondernemers ontzien kwetsbare werknemers

09-10-2020 1249 keer bekeken 0 reacties

Wegens corona verwacht 82% van het Flevolandse bedrijfsleven, ook op de lange termijn, geen personeelsproblemen. Eén op de vijf kampt zelfs met een acuut personeelstekort of verwacht daar op de lange termijn mee te kampen te gaan krijgen.

Daar waar er sprake is van een overschot, geeft 81% van de ondernemers aan dat hier geen sprake is van werknemers uit kwetsbare groepen. Indien dat wel het geval is ziet de helft geen mogelijkheden voor herplaatsingstrajecten.

Dit blijkt uit de eerste meting van het Flevolandse ondernemerspanel, die de gevolgen van de coronacrisis bij ondernemers heeft gemeten. Het ondernemerspanel is een initiatief van VNO-NCW, Provincie Flevoland, RWF/Flevoland Werkt!, MKB Nederland, Win4All en Horizon. In een reeks van drie panelonderzoeken worden Flevolandse ondernemers gevraagd naar de gevolgen van de coronacrisis. Vragen over omzetdaling, tevredenheid over ondersteuningsmaatregelen en wel of niet uitstel van investeringen zijn onderdeel van het onderzoek. Het onderzoek, waaraan door 397 ondernemers werd deelgenomen, vond plaats in de periode 10 augustus tot 9 september. De deelnemers waren verdeeld over ondernemers met personeel (74%) en zzp’ers (26%).

Voorzichtig positief
Froukje de Jonge, voorzitter van RWF/Flevoland Werkt! is voorzichtig positief over de uitkomsten van deze eerste meting. “Het bevestigt het positieve beeld van de Flevolandse werkgevers, die de afgelopen jaren keihard hebben gewerkt en de nek hebben uitgestoken om kwetsbare mensen werk te bieden.” Eerder sprak De Jonge, middels een open brief aan werkgevers, de wens uit dat de Flevolandse werkgevers zich zullen blijven inzetten om de kwetsbare mensen uit de Banenafspraak ondanks de zware crisis die ons allen treft, zoveel mogelijk te ontzien.

Ook zorgen
De Jonge maakt zich wel zorgen om de beperkte herplaatsingsmogelijkheden van mensen die normaliter al ondersteuning nodig hebben om werk te vinden en te houden. De Jonge: “Ik bedoel de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hen is thuiszitten helemaal niet goed omdat de structuur van werk, sociale controle en contacten voor hen extra belangrijk zijn. Juist in deze tijd is het daarom ontzettend belangrijk om deze mensen aan het werk te houden. Ik roep alle partijen op - van sociale partners en UWV tot gemeenten, uitzendorganisaties en kenniscentra - om te blijven samenwerken en zich te blijven inspannen voor deze groep kwetsbare werknemers.”

Links:
▶ Rapport en factsheets per gemeente

0  reacties

Cookie-instellingen