Spanning op de arbeidsmarkt in Flevoland neemt af

17-09-2020 542 keer bekeken 0 reacties

In augustus is het aantal toegekende WW-uitkeringen iets gedaald ten opzichte van juli. De arbeidsmarktregio Flevoland telde UWV in augustus 8.590 WW-uitkeringen. Dit is een daling van 2,3% ten opzichte van juli.

Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 3,0%. Wel zien we dat in veel beroepen de krapte op de arbeidsmarkt afneemt: in verhouding zijn er minder openstaande vacatures dan direct beschikbaar personeel.

Geringe schommelingen WW-uitkeringen in Flevoland

Eind augustus 2020 verstrekte UWV in totaal 8.590 WW-uitkeringen in deze arbeidsmarktregio. Dat waren er 203 minder dan een maand eerder. In de zomermaanden juni, juli en augustus stabiliseerde het aantal WW-uitkeringen. Landelijk was de daling 3,0%. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Flevoland met 1.740, ofwel 25,4%. In heel Nederland was de toename in het afgelopen jaar 23,3%.

De daling bij de uitzendbedrijven zet door. In augustus zien we in deze sector een daling met 7,3% van het aantal WW-uitkeringen. Ook overheid, landbouw en groenvoorziening en bank en verzekeringswezen laten een procentuele daling zien. Stijgingen doen zich voor in vervoer en logistiek alsmede in zorg en welzijn.

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, daalde licht naar 3,8%. Daarmee lag dit percentage ook in augustus boven het landelijk gemiddelde, dat ook licht daalde en uitkwam op 3,1%.

Spanning op de arbeidsmarkt in een half jaar van krap naar ruim

Het aantal werkzoekenden met een WW-uitkering is toegenomen sinds het begin van de coronacrisis in de arbeidsmarktregio Flevoland. Bovendien waren er door de crisis ook minder vacatures beschikbaar. Aan het eind van het tweede kwartaal 2020 stonden in de regio ruim één/derde minder vacatures open dan een jaar eerder (-34%). De spanning op de arbeidsmarkt nam daardoor af. In het tweede kwartaal 2020 is in Flevoland sprake van een ‘ruime’ spanning op de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat er relatief weinig vacatures zijn in verhouding tot het aantal mensen dat beschikbaar is voor werk. Een half jaar gelden (4e kwartaal 2019) kreeg de regionale arbeidsmarkt nog de typering ‘krap’. Er waren toen relatief weinig werkzoekenden in verhouding tot het aantal openstaande vacatures.

Illustratie: UWV

Ruime arbeidsmarkt

De coronacrisis heeft niet voor alle sectoren en beroepsklassen dezelfde impact. De arbeidsmarkt voor commerciële en voor dienstverlenende beroepen is, net zoals voor transport en logistieke beroepen, in de arbeidsmarktregio van ‘gemiddeld’ naar ‘ruim’ gegaan. Het aantal WW-uitkeringen in deze beroepen is toegenomen, terwijl het aantal vacatures is afgenomen. Voorbeelden van beroepen zijn: commercieel medewerkers binnendienst, verkoopmedewerkers, medewerkers bediening en koks, schoonmakers kantoren & bedrijven, huishoudelijk medewerkers hotels & instellingen, magazijn- en expeditie-medewerkers, vrachtwagenchauffeurs binnenland en heftruckchauffeurs. De horeca is een periode gesloten geweest, hotels kregen minder gasten en kantoren werden minder gebruikt, omdat het advies was zo veel mogelijk thuis te werken. Werknemers die hun baan zijn verloren, deden een beroep op een WW-uitkering.

Ruimer wordende arbeidsmarkt voor ICT en technisch personeel

Anders is het voor ICT-beroepen en vak-geschoold technisch personeel. De digitalisering van de samenleving kreeg een extra impuls. In Flevoland is de arbeidsmarkt voor ICT’ers ‘gemiddeld’. Er is een tekort aan adviseurs automatisering, applicatieprogrammeurs en web- en multimediaontwikkelaars. Ook vak-geschoold technisch personeel blijft schaars. Voor deze beroepsgroepen is de spanning op de arbeidsmarkt in Flevoland ‘gemiddeld’. Denk hierbij aan monteurs, elektriciens en timmerlieden.

0  reacties

Cookie-instellingen