Corona Ondernemerspanel Flevoland tot 8 september verlengd

01-09-2020 646 keer bekeken 0 reacties

Reeds vierhonderd Flevolandse werkgevers hebben de corona-enquête ingevuld. Toch is het ondernemerspanel met 1 week verlengd tot 8 september om een laatste eindsprint te maken en de van vakantie teruggekeerde werkgevers de gelegenheid te bieden hun mening te geven over de impact van de coronacrisis!

Het doel van het Ondernemerspanel ervan is om beter inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis voor ondernemers. Het panel bestaat uit een korte enquête, die de komende maanden drie keer wordt uitgezet. De resultaten zullen input zijn voor (lokale) overheid om op basis van behoefte en optimalisatie ondernemers te ondersteunen. De eerste enquête gaat nu van start en sluit op 1 september.

Doe mee met het Ondernemerspanel Flevoland
De initiatiefnemers roepen ondernemers en werkgevers in Flevoland op om de korte vragenlijst in te vullen, het kost hen ongeveer 10 minuten. Met deze input kan er effectief gereageerd worden op wensen en knelpunten uit het bedrijfsleven.  Gebruik deze link: www.right.nl/ondernemerspanelflevoland

Input nodig
Voor een optimale ondersteuning straks tijdens de post-corona herstel- en opbouwfase is goede monitoring nodig van de gevolgen van deze crisis en de ervaring met het landelijke noodpakket. “In Flevoland willen we ondernemers zo goed mogelijk door deze crisis helpen”, zegt Rob Dal, regiomanager Flevoland en VeluweVallei bij VNO-NCW Midden. “Om dat te kunnen doen, zijn we op zoek naar de ervaringen van ondernemers en werkgevers. Met deze eerste regionale ondernemersenquête worden zij gevraagd inzicht te bieden in de problemen en kansen die zich voordoen in hun bedrijf als gevolg van de coronacrisis. Met hun input helpen we elkaar om samen sterker uit deze crisis te komen.”

Onderzoek
De doelgroep van het Ondernemerspanel Flevoland wordt gevormd door ondernemers en werkgevers gevestigd in de provincie Flevoland. Aan het onderzoek zullen ook zzp’ers deelnemen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van online onderzoek, waarbij een deel van de respondenten telefonisch benaderd wordt door Right Marktonderzoek. De resultaten worden gepresenteerd in een beknopt en helder visueel rapport met conclusies en aanbevelingen.

Herstelpakket
Het voorstel is om in het najaar in gezamenlijkheid met een herstelpakket naar buiten te komen dat gebaseerd is op de behoefte van bedrijven, bestaande uit bijvoorbeeld: Investeringsregelingen Horizon en provincie; Ondernemers helpen ondernemers en Versnellingsimpuls voor stilgevallen investeringen.

Cookie-instellingen