In Flevoland nog steeds kansen op de arbeidsmarkt

20-08-2020 402 keer bekeken 0 reacties

In juli is het aantal toegekende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Flevoland iets gedaald in vergelijking met het aantal in de voorgaande maand. Zo telde UWV hier in juli 8.793 WW-uitkeringen. Een daling met 1,3% ten opzichte van juni.

Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen met 0,1%. In eerder zwaar getroffen sectoren zoals uitzendbureaubedrijven, schoonmaak en de horeca en catering daalde het aantal toegekende WW-uitkeringen in de afgelopen maand.

Foto: Franklin Heijnen

Eind juli 2020 verstrekte UWV in totaal 8.793 WW-uitkeringen in deze arbeidsmarktregio. Dat waren er 116 minder dan een maand eerder. Na zeer sterke stijgingen in de vorige maanden, is er in de zomermaanden juni en juli sprake van een stabilisering van het aantal WW-uitkeringen. Landelijk was de stijging 0,1%. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Flevoland met 2.024, ofwel 29,9%. In heel Nederland was de toename het afgelopen jaar 28,6%.

Maarten Leliefeld, Manager Werkgeversdienstverlening, geeft aan dat er in Flevoland werk is in de logistiek: ‘Denk bijvoorbeeld aan de boodschappenbezorgers voor de supermarktketen Albert Heijn. Hier is momenteel wekelijks extra vraag naar.’

In de sector uitzendbedrijven, waarin eerder een forse stijging optrad, is nu een daling met 8,5% te zien. Twee mogelijke verklaringen zijn de seizoensinvloeden en kortdurende WW-rechten van de in maart en april getroffenen, die beëindigd zijn. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef gelijk: op 3,9%. Hiermee lag dit percentage in juli wederom boven het landelijk gemiddelde. Dit wijzigde ook niet en bleef staan op 3,2%.

Arbeidsmarkt drastisch veranderd

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Voor veel ondernemers zijn personeelstekorten inmiddels niet meer het grote probleem en draait het veel meer om de vraag ‘hoe kom ik deze crisis door’? Verwacht wordt dat de werkloosheid dit jaar (verder) zal oplopen, van 3,4% in 2019 naar 7% of meer in 2021. Er zullen dus veel mensen op zoek moeten naar ander werk, zo nodig in een ander beroep. Dat maakt het belangrijk om zichtbaar te maken waar op dit moment nog kansen liggen op de arbeidsmarkt, en waar de kansen minder goed zijn of sterk zijn afgenomen. Dat kan immers richting geven aan van-werk-naar-werk activiteiten en (om)scholing. Sectoren waar de werkgelegenheid verminderd is de afgelopen periode zijn bijvoorbeel de horeca, verkoop, schoonmaak en transport en logistiek.

Nog steeds moeilijk vervulbare vacatures

Ondanks de coronacrisis zijn er nog steeds beroepen met moeilijk vervulbare vacatures, al zijn het er wel minder dan een jaar geleden. In die beroepen is de kans op werk nog steeds goed. Deze beroepen stonden ook op de lijst met moeilijk vervulbare vacatures van september 2019 en blijken dus op basis van de meest recente cijfers nog steeds goede kansen op werk te bieden. Het gaat om specifieke beroepen waarvoor doorgaans een langdurige opleiding noodzakelijk is, vaak op hbo-niveau of hoger. Voor bepaalde beroepen zijn er zij-instroomprojecten. Dan is het relatief gemakkelijk om de overstap te maken. Sectoren die nog steeds goede kansen bieden voor werkzoekenden zijn bijvoorbeeld zorg, onderwijs en de bouw.

Maarten Leliefeld, Manager Werkgeversdienstverlening, geeft aan dat er in Flevoland werk is in de logistiek: ‘Denk bijvoorbeeld aan de boodschappenbezorgers voor de supermarktketen Albert Heijn. Hier is momenteel wekelijks extra vraag naar.’

Het op 13 augustus jongstleden uitgebrachte “Kansrijke en minder kansrijke beroepen” vindt u hier.

 

0  reacties

Cookie-instellingen