RWF pakt met Regionale Schakelteams krapte in drie sectoren aan

15-07-2020 1462 keer bekeken 0 reacties

De arbeidsmarkten in de drie sectoren Transport & Logistiek, Techniek en Zorg blijven last houden van krapte. Schakelteams van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland gaan daar verandering in brengen.

Het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) pakt de problematiek in de kraptesectoren Transport & Logistiek, Techniek en Zorg aan door de onderlinge samenwerking in de arbeidsmarktregio Flevoland te stroomlijnen om zodoende meer rendement uit de inzet te behalen.

Foto v.l.n.r.: Bahija Rouadi/Gemeente Almere (Zorg); John Baak/UWV (Techniek); Froukje de Jonge, voorzitter RWF en Ronald Revenberg/Werkbedrijf Lelystad (Transport & Logistiek).

Elk van de drie Regionale Schakelteams bestaat verder uit deskundigen uit het werkveld, die tezamen een effectief en branchegericht werkgeversserviceteam vormen. Het resultaat zal een grotere betrokkenheid van de werkgevers zijn, die beter gehoord en optimaal bediend zullen worden.

Daartoe zijn onlangs drie zogeheten Regionale Schakelteams ingesteld die per kraptesector actiegericht de samenwerking aangaan met de Flevolandse ROC’s, SBB, werkgeversorganisaties, private partners/werkgevers en overheidsafdelingen (EZ) en uitvoeringsorganisaties (Werk, Inkomen en Zorg). 

De trekkers van de Schakelteams zijn: Ronald Revenberg/Werkbedrijf Lelystad (Transport & Logistiek); John Baak/UWV (Techniek) en Bahija Rouadi/Gemeente Almere (Zorg). Elk van de drie Regionale Schakelteams bestaat verder uit deskundigen uit het werkveld, die tezamen een effectief en branchegericht werkgeversserviceteam vormen. Het resultaat zal een grotere betrokkenheid van de werkgevers zijn, die beter gehoord en optimaal bediend zullen worden.

Bij de aftrap van de Schakelteams op maandag 6 juni in Almere zei RWF-voorzitter Froukje de Jonge blij te zijn met deze aanpak van de kraptesectoren. Zij ziet in het licht van de huidige dynamiek op de arbeidsmarkt zeker ook mogelijkheden voor de Schakelteams om medewerkers van werk naar werk te begeleiden. De komende tijd zal de aanpak van de drie Schakelteams verder worden geconcretiseerd. Dat zal leiden tot actieplannen die vanaf oktober zullen worden uitgevoerd. 

Werkgevers die een bijdrage willen leveren in een van de drie Schakelteams kunnen zich daarvoor hier aanmelden.

Transport & Logistiek
Er zit veel dynamiek in de sector Transport & Logistiek. In Flevoland ontwikkelen de Stichtse Kant (Almere), Lelystad Airport Businesspark (Lelystad) en Trekkersveld IV (Zeewolde) zich in versneld tempo. De komst van grote bedrijven als Inditex (Lelystad), Lidl Distributiecentrum (Almere) en de verdere uitbreiding met 35 hectare van het Trekkersveld (Zeewolde) dragen daartoe bij. De driehoek Almere-Lelystad-Zeewolde is hiermee derde in de jaarlijkse nationale logistieke hotspot-verkiezing geworden. Echter bij deze positieve ontwikkelingen blijft de arbeidsmarkt achter, waardoor er krapte is ontstaan. 
Techniek
Techniek is een belangrijke motor van de economie. Ook in Flevoland. De meeste technici werken in de industrie. Daarvan is de metaal- en technologische (maak) industrie de grootste. Ook in de woning- en utiliteitsbouw werken veel technici; de transitie naar duurzame energie is voor een belangrijk deel afhankelijk van bouw- en installatiebedrijven. Volgens Regio in Beeld 2019 van UWV werken er in Flevoland in de industrie 13.217 mensen en in de bouw 4.795. Maar er zijn ook vele honderden vacatures. Daarbij gaan aan kop de vacatures voor Metaalarbeiders en machinemonteurs (341), bouwarbeiders (327) en elektriciens en elektronicamonteurs (204). 
Zorg
Ook in de zorg is de situatie in veel gevallen nijpend. Vacatures zijn moeilijk te vullen waardoor de personeelstekorten verder toenemen. Werkgevers ervaren hier vooral problemen bij het werven van verzorgenden IG en (gespecialiseerde) verpleegkundigen. Openstaande vacatures in zorg & welzijn zijn er vooral op beroepsniveau 2 – voor beroepen als verzorgenden of woonbegeleider – en op beroepen op niveau 3 en 4 (met complexe taken, waarvoor middelbaar of hoger onderwijs vereist is). Het gaat dan vooral om (gespecialiseerde) verpleegkundigen. In Flevoland zijn er al verschillende initiatieven die in het Schakelteam Zorg samen gaan komen. Denk daarbij aan de regionale werkgeversorganisatie CMO Zowelwerk die met RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten) de krachten bundelt om het personeelstekort in de zorg in Flevoland terug te dringen.

0  reacties

Cookie-instellingen