Goede resultaten Banenafspraak 2019

02-07-2020 622 keer bekeken 0 reacties

Werkgevers hebben samen in 2019 61.615 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd. Dat is 6.615 meer dan afgesproken. Dit blijkt uit de resultaten van de banenafspraak die staatssecretaris Van Ark (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dat werkgevers ruim hebben voldaan aan de doelstelling van de banenafspraak is vooral te danken aan de inzet van werkgevers in het bedrijfsleven. Zij waren goed voor 51.829 extra banen, ruim boven de afgesproken 40.000. Met 9.786 extra banen bleef de banengroei bij de overheid het afgelopen jaar opnieuw achter bij de doelstelling, die 15.000 bedroeg. Het resultaat geeft geen aanleiding om de quotumregeling voor de overheid te deactiveren. 

In 2026 moeten het bedrijfsleven en de overheid samen 125.000 banen extra hebben gerealiseerd. Dat hebben het toenmalige kabinet en sociale partners in 2013 in het sociaal akkoord afgesproken. Op het pad hiernaartoe stonden de werkgevers in de overheid en de markt vorig jaar voor 55.000 extra banen aan de lat.

In de haar brief aan de Kamer doet Tamara van Ark een oproep aan werkgevers om juist in deze coronatijd kansen te blijven bieden aan mensen met een arbeidsbeperking:

Ik realiseer mij heel goed dat mensen met een arbeidsbeperking nu nog meer aandacht dan ooit verdienen. Hun positie is kwetsbaarder geworden. De coronacrisis maakt het continueren van de mooie resultaten van de afgelopen jaren lastiger, maar dit blijft onverminderd belangrijk. De norm en de doelstelling staan: mensen met een beperking aan werk helpen en houden. Juist in deze onzekere periode. Ik roep werkgevers daarom op om kansen te blijven geven aan mensen met een arbeidsbeperking. Het kabinet blijft hier ook onverminderd aandacht aan geven. In samenspraak met sociale partners, cliëntenorganisaties en uitvoering houdt het kabinet de situatie goed in de gaten om indien nodig extra ondersteuning te kunnen bieden.

 

Tamara Van Ark

Download hier de Kamerbrief Banenafspraak 2019

0  reacties

Cookie-instellingen