Optimale ondersteuning arbeidsmarktregio biedt meerwaarde aan werkgevers

30-06-2020 1082 keer bekeken 0 reacties

NLWerktDoor en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers bieden door effectieve samenwerking van de bij de arbeidsmarkt betrokken partijen optimale ondersteuning aan landelijk opererende werkgevers.

Werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en de landelijke overheid hebben de handen ineen geslagen om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Via de lancering van het platform ‘NLWerktDoor’ brengen de organisaties vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen.
In de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt werken UWV, VNG, Cedris en Divosa samen om landelijke werkgevers met vestigingen in verschillende arbeidsmarktregio’s te ondersteunen om  mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam betaald werk te bieden.  Daartoe is het ‘Schakelpunt Landelijke Werkgevers’ gelanceerd.

 

De coronacrisis raakt onze arbeidsmarkt. Het werk ligt in verschillende sectoren stil waardoor banen op het spel staan. Gelijktijdig zijn er ook bedrijven die in deze moeilijke periode juist staan te springen om extra mensen, zoals de zorg, land- en tuinbouw en de logistiek. De samenwerkende partijen hebben de handen ineen geslagen om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Daartoe is het online platform NLWerktDoor.nl opgericht.

Werkgevers kunnen met hun vraag naar personeel naar het platform www.NLwerktdoor.nl gaan. Het platform geleidt de vraag van werkgevers door naar meerdere 35 regionale werkgeversservicepunten (WSP’s). In Flevoland komen de aanvragen binnen bij het Regionaal Werkbedrijf Flevoland, die de actuele werkgeversvraag beoordeelt en voor matching doorgeleid naar de betreffende gemeente(n) of uitvoeringsinstelling.

Juist in deze coronatijd is het ontzettend belangrijk de samenwerking van sociale partners tot het UWV, de gemeenten, de uitzendorganisaties, onderwijspartners en SBB te stimuleren om kwetsbare mensen aan werk te helpen

Richard de Blieck, key accountmanager bij de gemeente Almere is positief over deze nieuwe dienstverlening. “NLWertktDoor heeft zeker toegevoegde waarde. Ook omdat werkgevers landelijk op één centrale plek terecht kunnen als zij bijvoorbeeld vacatures verspreid over meerdere arbeidsregio’s hebben”, zegt hij. De Blieck kreeg onlangs een aanvraag vanuit NLWerktDoor van het Arnhemse vervoersbedrijf Willemsen de Koning dat kandidaten zoekt in Flevoland die omgeschoold willen worden tot chauffeur leerlingenvervoer. “Dit biedt vooral kansen voor de populatie werknemers en uitkeringsgerechtigden die het wegens de coronacrisis moeilijk hebben.”

Juist in deze coronatijd is het ontzettend belangrijk de samenwerking van sociale partners tot het UWV, de gemeenten, de uitzendorganisaties, onderwijspartners en SBB te stimuleren om kwetsbare mensen aan werk te helpen. Belangrijk is dat werkgevers die aan de inclusieve arbeidsmarkt willen bijdragen snel en efficiënt ondersteund kunnen worden.

De Programmaraad - een samenwerking van VNG, Cedris en Divosa - heeft in dat kader het Schakelpunt Landelijke Werkgevers gelanceerd. Daarmee komt de Programmaraad tegemoet aan de wens van landelijke werkgevers met vestigingen in verschillende arbeidsmarktregio’s naar meer uniformiteit als het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam betaald werk te bieden. “Deze werkgevers willen graag werken met één set van uniforme afspraken, die de regio’s overstijgen”, zegt Tanja Willemsen, projectleider van het Schakelpunt Landelijke Werkgevers.

In nauwe samenwerking met UWV ondersteunt het Schakelpunt de landelijke werkgevers en de arbeidsmarktregio’s door ze met elkaar in contact te brengen en arrangementen te ontwerpen. Het doel is steeds een aanpak te ontwikkelen die rekening houdt met de belangen en wensen van werkgevers én met de mogelijkheden en voorkeuren van arbeidsmarktregio’s.

Willemsen benadrukt dat deze aanpak en de wederzijdse afspraken meerwaarde opleveren voor alle betrokkenen: “De werkgever kan zijn personeelsbehoefte vervullen op een maatschappelijk verantwoorde manier; de arbeidsmarktregio kan op een efficiënte manier meer kandidaten naar werk begeleiden en de kandidaat krijgt de kans om met werk een zelfstandig bestaan op te bouwen”, zegt zij.

FlevolandWerkt! brengt vraag en aanbod samen 

Effectief verbinden maakt inclusieve instroming eenvoudiger  

Onlangs gingen Albert Heijn en het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) in het kader van de verbindende activiteiten van FlevolandWerkt! een speciale samenwerking aan waarbij de supermarktketen in Flevoland inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt eenvoudiger aan het werk kan krijgen.  Over vijf jaar wil Albert Heijn - 850 vestigingen, honderdduizend medewerkers- in Nederland tweeduizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk hebben geholpen. Door met uniforme afspraken te werken is het voor Albert Heijn eenvoudiger om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten instromen en helpt het hen om de kans op duurzame aansluiting op de arbeidsmarkt te vergroten. In Flevoland  zijn inmiddels convenanten gesloten met AS Watson, Praxis, Vermaat Groep en EW Facility Services. 

Onlangs werd bij Praxis het Schakelpunt convenant getekend: Vlnr: Richard de Blieck, Key Account Manager gemeente Almere;  Jerry Zinhagel adviseur werkgeversdiensten UWV Flevoland; Melithsa Demmers HR directeur Praxis en Tof Thissen directeur UWV Werkbedrijf.

0  reacties

Cookie-instellingen