Actieplan voor behoud stages en leerbanen

09-06-2020 2825 keer bekeken 0 reacties

Door de coronacrisis staat de beschikbaarheid van stages en leerbanen onder druk. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) komt in actie om de knelpunten zo veel mogelijk weg te nemen.

De coronacrisis heeft flinke impact op de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Flevoland, die meer dan gemiddeld getroffen wordt. De crisis leidt ertoe dat werkgevers even geen ruimte hebben voor stagiaires. Landelijk is dit schooljaar het tekort aan stageplekken en leerbanen in het mbo al opgelopen tot 13.000. 

 

Door de coronacrisis staat de beschikbaarheid van stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-studenten, aankomende studenten, zij-instromers en herintreders onder druk. Dit geldt ook voor vmbo-leerlingen in een leerwerktraject en leerlingen van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso). De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) komt in actie om de knelpunten zo veel mogelijk weg te nemen.

Werving

Met een actieplan van twaalf punten wil SBB de beschikbaarheid van voldoende stages en leerbanen garanderen. Centraal in een landelijke campagne staat de werving van meer leerbanen en stageplekken. De grootste tekorten zitten bij functies in de openbare orde en veiligheid (bijvoorbeeld beveiliging van evenementen) en in de retail (zoals winkelmedewerkers). Maar ook in de horeca, luchtvaart, evenementen- en toeristensector daalt het aantal plekken hard. Maar in de logistiek en in de landbouw, bosbouw en visserij steeg het aantal stageplaatsen. “We komen in actie omdat het gevaar bestaat dat bedrijven, net als na de kredietcrisis van tien jaar geleden, veel leerbanen zullen opheffen”, zegt Jeroen van Zuijlen SBB Regio adviseur onderwijs-arbeidsmarkt. De ervaring heeft geleerd dat het juist in tijden van crisis belangrijk is om leerbanen in stand te houden. Van Zuijlen: “Nu de coronamaatregelen gaandeweg worden versoepeld is het van belang om de werving te stimuleren en ervoor te zorgen dat  bestaande leerbedrijven zoveel mogelijk studenten blijven plaatsen en dat nieuwe leerbedrijven zich melden.”

Stagemarkt.nl

De hele opzet van het actieplan is om snel voldoende personeelsaanbod te garanderen in de verschillende sectoren, waarbij wordt aangesloten bij bestaande initiatieven zoals NLWerktdoor.nl dat vraag en aanbod in de 35 arbeidsmarktregio’s bij elkaar brengt. Ook is hier veel informatie over opleidingen, stages en BBL-trajecten te vinden. 

SBB roept werkgevers op om stages en leerbanen aan te melden, zodat er altijd een actueel bestand voor mbo-studenten die zich oriënteren of een stage/leerbaan zoeken. Dat kan online op de website  stagemarkt.nl, dé website waar mbo-studenten dan makkelijk hun stage- of leerbanen kunnen vinden.  

 

Daarnaast is de nieuwe landelijke website leerbanenmarkt.nl gelanceerd met de beschikbare leerbanen (BBL). Om te voorkomen dat de werkloosheid stijgt, is het belangrijk om alle beschikbare leerbanen zo mogelijk te benutten. Daarom worden deze leerbanen ook via gemeenten en UWV onder de aandacht gebracht van werkzoekenden met werkervaring  

Ook de beschikbare plaatsen bij het bedrijfsleven in de Flevolandse gemeenten staan daar in. Flevoland telt circa 1670 leerbedrijven die stageplaatsen en leerbanen aanbieden. Als het aan SBB ligt melden zich meer Flevolandse werkgevers als leerbedrijf aan. Er is inmiddels een versnelde aanmeldprocedure waarbij SBB aspirant-leerbedrijven in noodzakelijke gevallen voorlopig erkenning verleent zonder fysiek bezoek door de adviseur praktijkleren. Werkgevers kunnen zich aanmelden op de website van SBB.

Rol voor RWF

De pro-actieve houding van SBB wordt door het mbo-onderwijs in Flevoland gewaardeerd. Durk Bijma, vestigingsdirecteur van ROC Friesepoort in Emmeloord/Urk laat weten blij te zijn met het SBB-initiatief: “Het actieplan komt op het juiste moment. De problemen die in dit plan worden aangeroerd en de acties die daarop worden ingezet raken ook Flevoland.”  Bijma wijst erop dat er inmiddels verschillende initiatieven zijn. Hij ziet in de coördinatie een belangrijke rol voor RWF:  “In het Regionaal Werkbedrijf Flevoland werken overheid, ondernemers en onderwijs reeds samen. Het is ook breder dan stage- en leerbanen en kan daardoor het SBB-actieplan in een breder perspmectief plaatsen wat de kans van slagen verhoogt.”

SLIM
Onlangs heeft het RWF een campagne afgetrapt ter ondersteuning van Praktijkleren met Praktijkverklaring. Daarin wijst het RWF het midden- en kleinbedrijf in Flevoland op de  Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen (SLIM).  In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven.  De SLIM-regeling biedt de mogelijkheid aan erkende leerbedrijven in het MKB om tot 2700 euro subsidie te ontvangen voor (bij)scholing van werknemers.

 

0  reacties

Cookie-instellingen