Krapte op arbeidsmarkt Flevoland

19-12-2019 1123 keer bekeken 0 reacties

​​​​​​​Het aantal WW-uitkeringen in Flevoland is in november met -2,9% sterker gedaald dan het gemiddelde van geheel Nederland (-2,5%). In vergelijking met een jaar eerder is er nog steeds sprake van een regionale afname met 12,5%. Zo meldt UWV.

Deze afname van het aantal WW-uitkeringen is nog wel iets minder sterk dan de landelijke daling van 14,6%. De spanning op de arbeidsmarkt blijft hoog. De arbeidsmarkt in Flevoland is in het derde kwartaal 2019 net als in bijna alle regio’s in Nederland ‘krap’ te noemen.

Daling WW-uitkeringen

Eind november verstrekte UWV in totaal 6.396 WW-uitkeringen in Flevoland. In november nam het aantal WW-uitkeringen in de provincie ten opzichte van oktober af met 188 (-2,9%). Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, lag met 2,9% in november 2019 in Flevoland boven het landelijk WW-percentage van 2,5%. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland met 917, ofwel 12,5%. In geheel Nederland bedroeg de daling het afgelopen jaar 14,6%.

Krapte in veel sectoren

De spanning op de arbeidsmarkt blijft hoog. De arbeidsmarkt in Flevoland is in het derde kwartaal 2019 net als in de meeste regio’s in Nederland, m.u.v. Groningen en Drenthe, ‘krap’ te noemen. Het aantal kortdurend werkzoekenden met een WW-uitkering (tot zes maanden) is namelijk relatief beperkt ten opzichte van de geraamde openstaande vacatures. Een jaar eerder kreeg de arbeidsmarkt in Flevoland nog de typering ‘gemiddeld’. Met bijna 5.000 openstaande vacatures in 2019, was in de regio de vraag naar arbeidskrachten aan het eind van het derde kwartaal een stuk groter dan in 2018. Aan het eind van het derde kwartaal in 2018 stonden er in Flevoland ruim 4.500 vacatures open.

Beroepsgroepen en de spanning op de arbeidsmarkt

In Flevoland nam het aantal beroepsgroepen met een ‘gemiddelde’ spanning op de arbeidsmarkt af het afgelopen jaar af. Van een ‘gemiddelde’ spanning is sprake wanneer er op globaal niveau een evenwicht tussen het aantal kortdurende werkzoekenden met een WW-uitkering en de geraamde openstaande vraag. De verandering van een ‘gemiddelde’ spanning op de arbeidsmarkt naar ‘krap’ deed zich voor bij de dienstverlenende beroepen zoals schoonmakers, conciërges, keukenhulpen, koks en in de zorg en welzijn beroepen zoals psychologen, maatschappelijk werkers en medisch praktijkassistenten. In de agrarische beroepen zoals bij hoveniers, tuinders en kwekers is er zelfs een toename van de spanning van ‘krap’ naar ‘zeer krap’ opgetreden.

UWV Spanningsindicator

De UWV Spanningsindicator geeft aan waar op de arbeidsmarkt mogelijk tekorten of overschotten zijn. Dat levert bruikbare inzichten op voor werkzoekenden én werkgevers. Als er bijvoorbeeld voor een bepaald beroep elders een hogere spanning geldt dan in de eigen arbeidsmarktregio, is het voor werkzoekenden verstandig om over de grenzen van de eigen regio heen te kijken en de zoekstraal in die richting te verbreden. Werkgevers kunnen de spanningsindicator juist gebruiken om gebieden te identificeren waar de arbeidsmarkt minder gespannen is en er dus nog kandidaten te vinden zijn voor hun vacatures. Zo helpt de spanningsindicator om kansen op de arbeidsmarkt te benutten.

0  reacties

Cookie-instellingen