Dertig kandidaten banenafspraak namen deel aan Almere Werkt!

09-12-2019 1449 keer bekeken 0 reacties

Het banenevent ‘Almere Werkt’, trok dertig kandidaten uit de banenafspraak. Zij konden kennismaken met een 15-tal werkgevers. Hoeveel matches dit zal opleveren zullen de vervolggesprekken moeten uitwijzen die nu plaatsvinden.

Voor de verandering moesten de werkgevers op het banenevent 'Almere Werkt!' bij de kandidaten langs. Zij waren door Baangericht van de gemeente Almere en UWV  voorbereid en beschikten allen over een eigen statafel om de werkgevers te kunnen ontvangen en te spreken. Deze nieuwe benadering van de werving past in de UWV-aanpak  die onder het motto ‘Anders kijken, anders doen’ landelijk wordt uitgerold  Daarmee spoort UWV werkgevers aan anders naar openstaande functies te kijken, meer dan voorheen vanuit het oogpunt van werkzoekenden. Een rondgang langs werkzoekenden en werkgevers leerde dat het omgekeerd solliciteren goed is bevallen. Dat blijkt ook wel uit het hoge percentage (30%) vervolggesprekken.

Voorafgaande aan het event, dat op 14 november bij Windesheim Hogeschool werd gehouden, sprak wethouder Jerzy Soetekouw in zijn openingswoord over het benutten van talenten. Hij riep de aanwezige werkgevers dan ook op om vooral te kijken naar wat iemand wel kan, in plaats van wat iemand niet kan. “We boeken daarmee de laatste tijd al hele mooie resultaten”, zei Soetekouw, die als voorbeeld PostNL noemde. “PostNL is gevestigd op Stichtse Kant en werkt met hart en ziel samen met onze klantadviseurs om talentvolle mensen kansen te bieden.”  Dat gebeurt ook bij horeca groothandel Hanos in Duivendrecht. “Baangericht en Hanos werken samen aan de inclusieve arbeidsmarkt. Zij kijken voortdurend welke talenten binnen de Hanos-organisatie een plek kunnen vinden en aan de slag kunnen gaan. Ze komen in de logistiek terecht of leren de fijne kneepjes van het vak op bijvoorbeeld de vlees- of groentenafdeling, of kunnen zich als wijnspecialist ontwikkelen.”

Er gaat nog teveel onbenut talent verloren, doordat wij nog onvoldoende kijken naar wat kandidaten kunnen en waar zij goed in zijn

Het tweede deel van het banenevent was speciaal ingericht voor werkzoekenden zonder startkwalificatie uit Almere. Ruim 150 kandidaten konden kennismaken met dertig werkgevers. Een ander belangrijk onderdeel in de voorbereidende workshop was arbeidsmarktinformatie. Voorbeeld: de kandidaten hebben aan de voorkant een wensberoep benoemd. Tijdens een workshop is vervolgens ingegaan op het wensberoep. Zo is gekeken of dit wensberoep in de huidige arbeidsmarkt van Flevoland realistisch is en/of eventueel kan worden omgebogen tot een realistisch wensberoep. Aan de hand daarvan heeft UWV/Gemeente Almere werkgevers uitgenodigd voor het event. Oftewel: matching aan de voorkant.

Regio in Beeld

Van de werkgevers had een aantal deelgenomen aan de Regio in Beeld bijeenkomst die op 30 oktober door UWV en gemeente Almere bij Almere City FC werd gehouden. Daarin had Hannie van Loon, regiomanager UWV-Flevoland al het nodige verteld over de UWV-aanpak ‘Anders kijken, anders doen’. In haar openingswoord legde zij de nadruk vooral op het beoordelen van kandidaten op hun vaardigheden: “Er gaat nog teveel onbenut talent verloren, doordat wij nog onvoldoende kijken naar wat kandidaten kunnen en waar zij goed in zijn. Op basis van hun vaardigheden kunnen kandidaten dikwijls met slechts een klein beetje sturing en opleiding vakgekwalificeerd worden.”  

Na een stevig applaus begonnen de aanwezige kandidaten in groepen aan het georganiseerde deel van de banenmarkt. De kandidaten waren onderverdeeld in groepen en hebben een drietal rondes doorlopen. Eén van de rondes bestond uit banenmarkt, een andere ronde uit het volgen van een pitch van een werkgever en weer een andere ronde was de lunch. Er zijn niet als in het eerste deel van het ‘Almere Werkt!’ banenevent door de werkgevers afspraken gemaakt voor vervolggesprekken. De komende tijd zal uitwijzen hoeveel kandidaten daadwerkelijk in een baan aan de slag zijn gegaan.     

Foto: Hannie van Loon, regiomanager UWV-Flevoland, spreekt een grote groep werkzoekenden toe.

0  reacties

Cookie-instellingen