Reactie Regionaal Werkbedrijf Flevoland op SCP eindrapportage Participatiewet

21-11-2019 2049 keer bekeken 0 reacties

Kansarme mensen met een uitkering worden in Flevoland door gezamenlijke inzet van werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs en overheid wél aan een baan geholpen. Dat zegt het RWF in een reactie op het kritische oordeel van het SCP op de uitvoering van Participatiewet.

  

Vijf jaar na de invoering Participatie trekt het  Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) harde conclusies over de resultaten.  De wet moest zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen, maar dat is volgens het SCP niet gelukt. “Wij delen deze conclusie maar ten dele, weliswaar is de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking niet toegenomen maar de afgelopen vijf jaar is er door de samenwerkende partijen in Flevoland veel werk verzet om de mensen uit de doelgroep Banenafspraak te helpen bij het vinden en behouden van werk. We zien in Flevoland jaar-over-jaar de toestroom van kansarme werkzoekenden naar regulier werk toenemen” zegt Onno Vermooten, bestuurder Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) en directeur van Werkbedrijf Lelystad.

We zien in Flevoland jaar-over-jaar de toestroom van kansarme werkzoekenden naar regulier werk toenemen

UWV publiceert ieder kwartaal in een zogenaamde trendrapportage de stand van zaken in de arbeidsregio’s in Nederland. De arbeidsregio Flevoland steekt in deze landelijke rapportage sinds 2015 altijd gunstig af. Hannie van Loon, regiodirecteur UWV-Flevoland zegt daarover: “In onze arbeidsmarktregio zijn er ultimo 2e kwartaal 2019 dankzij de gezamenlijke inzet van werkgevers, UWV en gemeentelijke uitvoeringsorganisaties 1335 extra banen voor de doelgroep gerealiseerd. Daarmee is onze opdracht om dit jaar 925 extra banen te realiseren al ruimschoots behaald! Ik ben er van overtuigd dat wij door er gezamenlijk de schouders onder te blijven zetten erin zullen blijven slagen om onze opgaven te realiseren.”

Door er gezamenlijk de schouders onder te blijven zetten erin zullen blijven slagen om onze opgaven te realiseren

Het SCP concludeert dat de instrumenten die de Participatiewet biedt om mensen uit de doelgroep naar werk te begeleiden, werkgevers nauwelijks over de drempel helpen om arbeidsgehandicapten een baan te bieden.  VNO-NCW regiovoorzitter Flevoland Hajé de Jager hekelt het beeld dat werkgevers wegens complexiteit van de regelgeving de bereidheid missen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. De Jager: “Wij werken in Flevoland actief aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt en investeren in kennisoverdracht binnen werkgeversnetwerken. Er wordt constant gewerkt aan bewustwording en wij constateren een positieve gedragsverandering.”

Wij werken in Flevoland actief aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt

De Jager geeft toe dat de regelgeving best ingewikkeld is: “Maar dat mag nooit een reden zijn om je van de banenafspraak af te wenden. Met initiatieven als het Lelystad Akkoord – waaraan door meer dan tweehonderd werkgevers wordt deelgenomen – bieden wij met masterclasses inzicht in de materie en maken wij de werkgevers wegwijs in de regelgeving. Deze inzet werpt zijn vruchten af.”

De bewustwording onder werkgevers heeft er in Noordoostpolder, Dronten, Lelystad en binnenkort in Almere, toe geleid dat werkgevers in de techniek zélf met het initiatief kwamen om langdurig werklozen uit de bijstand en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met het leerwerkproject ‘Toekomst in de Techniek’ aan een betaalde baan te helpen. Het project trapte in Noordoostpolder af en vond navolging bij werkgevers in de andere Flevolandse gemeenten.           

0  reacties

Cookie-instellingen