Job Cohen reikt Participatiepenning uit

11-11-2019 2508 keer bekeken 0 reacties

Tijdens het Flevopenningen Ondernemersgala op 21 februari 2020 op de luchthaven Lelystad zal Job Cohen de Participatiepenning van de stichting Flevopenningen uitreiken. Hij doet dat samen met Jerzy Soetekouw, voorzitter van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF).

Sinds 2016 wijzen de Flevolandse gemeenten ieder één kandidaat bedrijf aan voor deze bijzondere onderscheiding. Het gaat dan om bedrijven die zich in het afgelopen jaar als ambassadeur van inclusief werkgeverschap hebben geprofileerd en uitzonderlijke prestaties hebben geleverd in het kader van de banenafspraak.

Banenafspraak
De banenafspraak beoogt zoveel mogelijk mensen te helpen, die vanwege een arbeidsbeperking hulp en ondersteuning nodig hebben bij het vinden en behouden van werk. Hierover zijn landelijke afspraken gemaakt en deze zijn regionaal uitgewerkt. Om de doelen, voortvloeiend uit de banenafspraak te realiseren, hebben werkgevers, werknemers, gemeenten, onderwijs en UWV de handen ineengeslagen in het RWF-samenwerkingsverband.

Onder de noemer Flevoland Werkt! werkt het RWF samen met de Flevolandse gemeenten aan een inclusieve arbeidsmarkt. Met initiatieven zoals de Participatie Flevopenning brengt Flevoland Werkt! nut en noodzaak van werk voor de doelgroep van de banenafspraak onder de aandacht van een grote groep belanghebbenden.

Boegbeeld
Oud-politicus en oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen is sinds 2014 hoogleraar in gemeenterecht en gemeentekunde aan de Universiteit Leiden: hij bekleedt de zogenaamde Thorbecke-leerstoel. Hij is voorzitter van Cedris, de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. De leden van Cedris zorgen voor een goede match op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt. Cohen wordt algemeen gezien als het boegbeeld van de inclusieve arbeidsmarkt.

Cookie-instellingen