Krapte in Flevoland met verwachte banengroei van 5.900 banen

30-10-2019 1926 keer bekeken 0 reacties

De arbeidsmarkt in Flevoland wordt steeds krapper. De werkloosheid daalt en het aantal banen neemt toe. Waar alle kansen open liggen voor werkzoekenden, is het voor werkgevers een uitdaging om personeel te vinden. De hoogste banengroei wordt verwacht in de regio Groot-Amsterdam en Flevoland.

De economie groeit niet meer in de mate waaraan Nederland de afgelopen jaren gewend raakte. Toch is er in de rest van 2019 en in 2020 nog steeds sprake van groei. In Flevoland komen er volgend jaar naar verwachting 5.900 extra banen bij. Het totaal aantal banen komt eind 2020 uit op 148.100. Landelijk groeit het aantal banen van werknemers in 2020 met 105 duizend (1,2%) naar meer dan 8,6 miljoen banen. De relatief hoogste banengroei wordt verwacht in de regio Groot-Amsterdam en Flevoland. De kleinste banengroei in Drenthe, Noord-Limburg en Midden-Limburg

Moeilijk vervulbare vacatures

Werkgevers in de arbeidsmarktregio Flevoland kampen met vacatures die zij moeilijk kunnen vervullen. In 2019 geven een op de vier werkgevers aan dat zij productiebelemmeringen ervaren door personeelsgebrek. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid voorlopig nog zo blijven. In het hele land is er een tekort aan onder meer monteurs industriƫle machines, medewerkers klantcontact en hoveniers. In Flevoland doen zich bijvoorbeeld tekorten voor in de sectoren transport en logistiek, techniek, zorg en onderwijs. De krapte heeft zich naar alle opleidingsniveaus verbreed.

Beschikbaar voor werk

Steeds meer mensen vinden uiteindelijk werk. Ook de doorstroom vanuit de WW naar de bijstand neemt af in de regio. Toch vindt niet iedereen zijn weg naar een betaalde baan. In Flevoland zijn er ongeveer 27.000 werkzoekenden met een WW-, Wajong- en bijstandsuitkering opgenomen in het  GWU (Geregistreerde Werkzoekenden bij UWV) die willen werken. Dit cijfer geeft een goed beeld van het aantal werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

Regionale samenwerking

Het aanbod van werkzoekenden valt niet altijd een-op-een te matchen met de vraag van werkgevers. Juist in deze tijd blijft het de grote uitdaging voor UWV en gemeenten om, samen met alle partners op de arbeidsmarkt, de match tussen vraag en aanbod te maken. Voor kwetsbare werkzoekenden als lager opgeleiden, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders blijft het moeilijk een betaalde baan te bemachtigen op de arbeidsmarkt.

Regio in Beeld

Regio in Beeld is de jaarlijkse publicatie van UWV die per arbeidsmarktregio inzicht biedt in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Zoals regionale cijfers over banen, het aanbod van werkzoekenden, moeilijk vervulbare vacatures en oplossingen voor personeelstekorten. Met Regio in Beeld bevordert UWV een transparante arbeidsmarkt en samenwerking in de regio tussen UWV, gemeenten, werkgevers en partners.

Bijeenkomst

Op woensdagmiddag 30 oktober houden UWV en de Gemeente Almere bij gastheer Almere City een speciale Regio in Beeld bijeenkomst voor werkgevers uit Almere met informatie over de arbeidsmarkt en inspiratie om anders te kijken naar de werving en selectie bij het vinden van het juiste personeel. Daaropvolgend vindt op 14 november het banenevent Almere Werkt! plaats bij Hogeschool Windesheim in Almere, waarbij de matches niet alleen op basis van het CV en het arbeidsverleden van de kandidaten worden gerealiseerd. Het banenevent Almere Werkt! is voor kandidaten uit de Banenafspraak en werkzoekenden in het kader van de banencarrousel van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF).


0  reacties

Cookie-instellingen