Extra inzet werkgever levert bonus op

09-07-2019 1866 keer bekeken 0 reacties

Bedrijven die meer dan gemiddeld mensen met een arbeidsbeperking aannemen, kunnen hiervoor een bonus krijgen op het uurloon van deze werknemers. De bonus is onderdeel van een overheidsplan om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past daarvoor de Wet banenafspraak aan. Belangrijkste wijziging is dat het straks niet meer uitmaakt bij welke werkgever iemand met een arbeidsbeperking werkt, maar vooral dat er een baan komt waarin een arbeidsgehandicapte aan de slag kan gaan. De wet wordt najaar 2019 in de Tweede Kamer behandeld.

Door de vereenvoudiging van de wet kunnen werkgevers veel meer gaan samenwerken om banen te realiseren. Dat opent mogelijkheden tussen en binnen sectoren en ook tussen en binnen regio’s. Bedrijven kunnen een bonus krijgen, als zij meer dan hun quotum bijdragen aan de banenafspraak.

De hoogte van de bonus hangt af van het totaal aantal uren dat werknemers uit de doelgroep banenafspraak per jaar werken bij de desbetreffende werkgever. De volledige bonus kan oplopen tot ongeveer 5 duizend euro per gerealiseerde baan. Voorwaarde is dat een arbeidsgehandicapte minstens 25,5 uur per week werkt gedurende een jaar.

In de huidige wet is het mogelijk om een quotumregeling in te stellen, als bedrijven niet voldoende plekken voor mensen met een beperking regelen. Nieuw is dat mkb-bedrijven tot 25 werknemers daarvan uitgezonderd blijven. Ook hoeven uitzendbureaus geen heffing te betalen over uitgezonden personeel.

0  reacties

Cookie-instellingen