UWV: sterke groei banen Flevoland

28-05-2019 1164 keer bekeken 0 reacties

In alle arbeidsmarktregio’s neemt het aantal banen van werknemers toe. Zo blijkt uit de Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognose van UWV. De arbeidsmarktregio’s Groot-Amsterdam en Flevoland profiteren het meest van de economische groei.

In 2019 en 2020 neemt het aantal banen met 309 duizend toe. Daarmee komt in Nederland het totaal aantal banen in 2020 uit op bijna 10,8 miljoen. Er blijven banen bijkomen, maar het tempo ligt lager dan eerdere jaren. De arbeidsmarktregio’s Amersfoort, Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Midden-Utrecht profiteren allemaal van de economische groei. 

Sterke banengroei in Flevoland

De arbeidsmarktregio’s Groot-Amsterdam en Flevoland profiteren het meest van de economische groei. In alle arbeidsmarktregio’s neemt het aantal banen van werknemers toe, maar er zijn wel verschillen zichtbaar in de mate van de groei. Het aantal werknemersbanen groeit in Flevoland in de periode 2019 – 2020 met 6.000 naar 148.000 banen (+4,1%), in de regio Midden-Utrecht met 19.500 naar 537.800 banen (+3,8%), in de regio Amersfoort met 5.800 naar 169.200 banen (+3,6%) en in de regio Gooi en Vechtstreek met 2.400 naar 114.300 banen (+2,2%).

De banengroei in Flevoland en Gooi en Vechtstreek is in 2019 in alle sectoren zichtbaar, met uitzondering van de financiële sector in respectievelijk Flevoland (-5,1%) en Gooi en Vechtstreek  (-1,0%). In de regio Midden-Utrecht is de banengroei in 2019 in alle sectoren zichtbaar, met uitzondering van de sectoren landbouw (-1,8%) en industrie (-0,3%). In de regio Amersfoort is de banengroei in 2019 ook zichtbaar in alle sectoren, met uitzondering van de sectoren financiële dienstverlening (-2,9%), openbaar bestuur (-1,5%) en landbouw (-1,1%).

Omvangrijke werkgelegenheid Midden-Utrecht

De werkgelegenheidsfunctie is de weergave van het aantal banen per duizend inwoners van 15 t/m 74 jaar. Hoe hoger het getal, hoe groter het belang van de regio voor de werkgelegenheid van de eigen en omliggende regio’s. Vooral stedelijke regio’s in de Randstad zijn van groot belang voor de werkgelegenheid, zoals Groot-Amsterdam, Midden-Utrecht en Haaglanden. De regio’s rond Groot-Amsterdam zoals Zaanstreek/Waterland, Zuid-Kennemerland en Flevoland hebben juist een lagere werkgelegenheidsfunctie. Inwoners uit deze regio’s werken vaak buiten hun eigen regio, namelijk in de regio Groot-Amsterdam. Een lage werkgelegenheidsfunctie wil dus niet zeggen dat mensen in de regio’s minder vaak werken. Ze werken vaak in andere regio’s dan de regio waar ze wonen. De regio Gooi en Vechtstreek heeft een gemiddelde werkgelegenheidsfunctie. De komende jaren wordt er voor deze regio een verdere afname in de werkgelegenheidsfunctie voorzien.

Sterke daling WW-uitkeringen Amersfoort verwacht

In alle 35 arbeidsmarktregio’s van Nederland neemt de beroepsbevolking in twee jaar tijd toe. De beroepsbevolking groeit het sterkst in de regio Groot-Amsterdam (1,8% gemiddeld per jaar), Midden-Utrecht (1,4%), Zaanstreek/Waterland (1,4%), en Zuid-Kennemerland en IJmond (1,4%). Ook het WW-percentage, het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, daalt in vrijwel alle regio’s. Het WW-percentage is relatief hoog in Drenthe, Flevoland, Rijnmond, Helmond de Peel en Noord-Limburg.

In 2019 wordt er verwacht dat in de regio Amersfoort het aantal verstrekte WW-uitkeringen daalt met 500 uitkeringen (-10,9%). In 2020 wordt echter weer een stijging van 2,9% verwacht. Het aantal verstrekte WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zal in 2019 naar verwachting dalen met 400 uitkeringen (-9,4%). In 2020 wordt er in Gooi en Vechtstreek en Midden-Utrecht weer een stijging van 1,7% WW-uitkeringen verwacht. Het aantal verstrekte WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht in 2019 daalt met 1.100 uitkeringen (-8,8%). Verwacht wordt dat het aantal verstrekte WW-uitkeringen in Flevoland in 2019 daalt met 500 uitkeringen (-6,7%). In 2020 wordt voor deze provincie weer een stijging verwacht van 200 uitkeringen (3,3%).

De arbeidsmarktprognose 2019 - 2020 vind u hier 

Foto:  Skeeze via Pixabay 

 

0  reacties

Cookie-instellingen