Veel extra banen voor arbeidsbeperkten in Flevoland

16-05-2019 1084 keer bekeken 0 reacties

In de provincie Flevoland zijn eind 2018 in het kader van de Banenafspraak 1.183 extra banen gerealiseerd, dat zijn er veel meer dan beoogd.

Gemeenten, UWV en sociale partners hadden in het samenwerkingsverband Regionaal Werkbedrijf Flevoland afgesproken om 845 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. In de Flevoland daalde in april het aantal WW-uitkeringen met 3,3%. De sector detailhandel liet de afgelopen 12 maanden de sterkste daling van het aantal uitkeringen zien. In vrijwel alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen af. In vergelijking met april 2018 is er in Flevoland sprake van een daling van 13,3% van het aantal WW-uitkeringen.

Verdere daling WW-uitkeringen

Eind april 2019 verstrekte UWV 7.495 WW-uitkeringen in Flevoland. Dit waren 250 WW-uitkeringen minder dan in maart (-3,3%). De landelijk daling van het aantal WW-uitkeringen in april betrof 3,8%. De grootste afname van het aantal uitkeringen deed zich voor in de sectoren zorg & welzijn (-72), schoonmaak (-38) en overige commerciele dienstverlening (-36). Procentueel daalde in april het aantal uitkeringen het sterkst in de sectoren cultuur (-12,9%), onderwijs (-6,7%) en uitzendbedrijven (-6,6%). In vergelijking met april 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland met 13,3%, oftewel 1.147 uitkeringen.

Nederland als geheel liet een afname van 18,1% van het aantal WW-uitkeringen zien. Het aantal WW-uitkeringen daalde het sterkst in de sectoren overig commerciele dienstverlening (-179), detailhandel (-156) en de groothandel (-126). In de landbouw (-23,7%), overige industrie (-23,2%) en in het onderwijs (-20,9%) was de procentuele daling het sterkst. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedroeg in april 2019 in Flevoland 3,3%. Het regionale WW-percentage is daarmee iets hoger dan het landelijk WW-percentage van 2,8%.

Banenafspraak: Flevoland werkt!

De Banenafspraak, voortvloeiend uit het sociaal akkoord van 2013, voorziet in het creëren van 125.000 extra banen in 2025 voor werkzoekenden uit het doelgroepenregister. Tot de doelgroep behoren mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn om zonder ondersteuning het minimumloon te verdienen. Denk daarbij aan werkzoekenden met een Wajong-uitkering, met een WSW-indicatie of werkzoekenden die vallen onder de Participatiewet. Onder de noemer 'Flevoland Werkt!' werken gemeenten, UWV en werkgevers- en wernemersorganisaties intensief samen aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij iedereen de kans krijgt om mee te doen en niemand aan de kant staat.

UWV heeft eind april de factsheet Banenafspraak Flevoland gepubliceerd. Uit deze factsheet blijkt dat er eind 2018 in de regio 2.275 banen werden uitgevoerd door mensen uit de doelgroep Banenafspraak. Dat zijn 1.183 extra banen vergeleken met de nulmeting eind 2012. Toen zijn er 1.092 banen gemeten. Daarmee is de doelstelling van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland om eind 2018 845 extra banen te realiseren, ruim overtroffen. In heel Nederland zijn eind 2018 53.390 extra banen gerealiseerd, 123% van de landelijke doelstelling van 43.500 extra banen.

Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie

UWV begeleidt en ondersteunt werkgevers die inclusief willen ondernemen en een baan willen creëren voor iemand met een arbeidsbeperking. Met een bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie maakt UWV bijvoorbeeld duidelijk waar in het bedrijfsproces zo’n baan kan worden gecreerd. Daarnaast begeleidt en ondersteunt UWV mensen met een Wajong-uitkering bij het vinden van werk. Uit de UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2018 blijkt dat mensen met een Wajong-uitkering relatief vaak werken bij kleine bedrijven, in de agrarische sector, detailhandel, schoonmaak of via uitzendbureaus.

 

0  reacties

Cookie-instellingen