Personeelstekorten op regionale arbeidsmarkt Flevoland verdwijnen niet vanzelf

01-11-2018 2097 keer bekeken 0 reacties

Door de economische groei ontstaan tekorten aan personeel. Dit tekort lost niet vanzelf op. Het vereist een inspanning van zowel werkzoekenden, werkgevers als andere arbeidsmarktpartijen.

Dat zei UWV over de situatie op de regionale arbeidsmarkt Flevoland bij de bijeenkomst over de publicatie Regio in Beeld bij het Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) Flevoland op woensdag 31 oktober in Lelystad.

'We zien nu al geruime tijd dat het aantal WW-uitkeringen daalt. ‘2019 moet het jaar zijn dat nog meer mensen gaan profiteren’, gaf Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV al eerder deze week aan. ‘In slechte economische tijden zijn er minder kansen. We weten niet wanneer er een dip komt. Daarom moeten we juist nu samenwerken om mensen die langs de kant staan aan het werk te helpen.' Hannie van Loon, regiomanager UWV Flevoland, heeft samen met de sociale partners die vertegenwoordigd in het Regionaal Werkbedrijf Flevoland veel over de ontwikkelingen in de regio gesproken. 'Wij hebben daarom als specifiek onderwerp voor deze bijeenkomst gekozen voor de zorgsector. Met voorbeelden van diverse pilots illustreren wij aan de aanwezigen diverse manieren om samen de krapte op de arbeidsmarkt  te bestrijden'.

Regionale verschillen

Alle regio’s in Nederland profiteren volgend jaar van de economische groei. Landelijk groeit het aantal banen van werknemers in 2018 met 1,9 procent en in 2019 met 1,4 procent naar bijna 8,4 miljoen. De hoogste banengroei wordt verwacht in Amsterdam (+2,5%), Midden-Brabant (+2,1%), Holland Rijnland en Flevoland (+1,9%). De voorspelde groei van 1,9% van het aantal banen zal zichtbaar zijn in vrijwel alle sectoren. Groeisectoren als detailhandel en groothandel zijn in Flevoland goed vertegenwoordigd.

Moeilijk vervulbare vacatures

Werkgevers hebben steeds meer moeite om personeel te vinden. In het hele land is er een tekort aan elektriciens, verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs. De kans op werk varieert per regio. Zo worden er in Flevoland ook specifiek naar verzorgenden IG, ICT-programmeurs en timmerlieden gezocht. In de Flevolandse zorgsector zijn diverse voorbeelden te noemen waarmee de tekorten op de arbeidsmarkt kunnen worden bestreden. Het ROC van Almere en de Zorggroep Almere zijn eerder dit jaar met ondersteuning van de gemeente Almere en UWV een BBL opleiding verzorgende IG gestart. Het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) van Zowelwerk Flevoland is een manier om samen met alle stakeholders in de regio aan één integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn in de regio te werken.

In het tweede kwartaal van 2018 is de arbeidsmarkt in het merendeel van de arbeidsmarktregio’s van Nederland krap. In regio’s met een krappe arbeidsmarkt is er relatief weinig aanbod van werkzoekenden in verhouding tot de vraag van werkgevers. Alleen in de arbeidsmarktregio’s Zaanstreek/Waterland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe en Rijk van Nijmegen is er sprake van een arbeidsmarkt met een gemiddelde spanning. Maar ook in deze regio’s is er in verschillende deelsectoren wel degelijk krapte.

Samenwerking

Personeelskrapte lost zich niet vanzelf op. Het aanbod van werkzoekenden valt niet altijd één-op-één te matchen met de vraag van werkgevers. Het verkleinen van de mismatch vereist een inspanning van zowel werkgevers, werkzoekenden als andere arbeidsmarktpartijen.

Hannie van Loon: 'We hebben voor de tweede keer delen van het regionaal rapport Regio in Beeld samen met de gemeentelijke partners uit Flevoland vorm mogen geven. Binnen de samenwerking van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) zijn we al de vertaling aan het maken van papier naar de praktijk'. Jerzy Soetekouw, voorzitter RWF en wethouder Werk en Inkomen van de gemeente Almere vertelt: 'Deze rapportage, de voorbeelden die vandaag zijn toegelicht en de onfortuinlijke situatie die momenteel bij de MC IJsselmeerziekenhuizen in de provincie spelen zijn belangrijke aanknopingspunten om het belang van de Flevolandse samenwerking in de vorm van het RWF te benadrukken. Samen met sociale partners moeten we een vuist maken om de zorg in Flevoland op een adequaat niveau te kunnen blijven voorzien voor onze bewoners'. Peter de Vreede, gastheer van de bijeenkomst en directeur van CMO/ Zowelwerk Flevoland vult aan: 'In Flevoland hebben wij iedereen die nu in de zorg werkt of in de toekomst in deze sector wil werken hard nog. De praktische oplossingen die momenteel al zijn gevonden om medewerkers te boeien en binden kunnen we op termijn in diverse sectoren waar er krapte speelt toepassen. Hierbij hebben de sociale partners in Flevoland elkaar keihard nodig'.

Regio in Beeld

Regio in Beeld is de jaarlijkse publicatie van UWV over alle arbeidsmarktregio’s in Nederland. Benieuwd naar regionale cijfers over banen, het aanbod van werkzoekenden, moeilijk vervulbare vacatures en oplossingen voor personeelstekorten? Bekijk dan de website Regio in Beeld.

0  reacties

Cookie-instellingen